FDFs landslotteri

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed. Formålet med landslotteriet er at give kredsene mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde. 

Salgsprisen på lodsedler er 25 kr. per stk. Hvor meget hver kreds kan tjene pr. lod afhænger blandt andet af, hvor mange lodsedler der sælges på landsplan, og hvor mange af de store gevinster der bliver vundet. I 2023 modtog kredsene 19,14 kr. per solgt lodseddel. Det endelige tal for 2024 opgøres, når landslotteriet er afsluttet.

Salgsperioden går fra mandag d. 15. april til og med søndag d. 13. oktober 2024. Det er vigtigt, at kredsen stopper salget senest søndag d. 13. oktober 2024, da salg herefter er ulovligt. Læs mere her

I kan her læse om forskellige måder at gribe salget an på. 

 

Brug af MobilePay 

Kredsen kan anvende mobilepay til betaling for lodsedler. Dette er muligt, da FDFs landslotteri ikke er spilvirksomhed, men hører under indsamlinger.

Mobilepay er i besiddelse af FDFs spilletilladelse. Hvis Mobilepay alligevel henvender sig, kan I finde spilletilladelsen her

Det er kredsens ansvar at sikre at køber overfører det rette beløb ved salget - dette kan I sikre ved at bede om at se kvitteringen, når der er overført. 

 

Hjælp til at holde styr på lodsedlerne i kredsen

For at gøre det nemmere at holde styr på udlevering og aflevering af lodsedler i kredsen har forbundskontoret udarbejdet et oversigtsark som kredsene kan bruge. Regnearket indeholder to forskellige ark. Det første egner sig til at blive brugt på en computer eller tablet og regner selv ud, hvor mange lodsedler kredsen har udleveret i alt, og hvor mange lodsedler børnene hver især har fået og afleveret. Det andet ark er velegnet til print, og er et simpelt skema man kan printe og udfylde i hånden.