Sammenlægning af FDF-kredse

Kredssammenlægninger er et sjældent fænomen i FDF, idet det i hvert enkelt tilfælde er en skønssag, om en sammenlægning vil skabe mere FDF, end hvis en kreds lukker og en anden føres videre. Skønnet foretager den lokale forbundssekretær ud fra en samtale med de to FDF-kredse.
Mere FDF – det måler vi på medlemmer. Skaber det en attraktiv kreds, at man slår to små kredse sammen, som tiltrækker flere, så er det en god ide.

En sammenlægning skal altid ske efter ønske fra begge FDF-kredses bestyrelser og med deres aktive involvering.

Overvejer I og nabokredsen at lægge jer sammen til én FDF-kreds? Så kontakt jeres lokale forbundssekretær.

Det mener Hovedbestyrelsen

Landsforbundets tilgang er, at det lokale FDF-arbejde samlet set skal gå styrket ud af en sammenlægning. Samtidig skal Landsforbundet sikre, at de værdier der er skabt i FDFs navn også fortsat benyttes til udvikling af FDF-arbejdet. Er der tvivl om det sidste, bør en sammenlægning ikke ske. Det skal dog her bemærkes, at der ikke i forbundsvedtægterne er beskrevet noget om sammenlægning af kredse. Men da mindst en af kredsene teknisk set må lukke ved en sammenlægning, skal Landsforbundet under alle omstændigheder godkende, hvordan værdier herfra skal disponeres.

Sammenlægning er en administrativ proces og kan således foretages uden Hovedbestyrelsens indblanding.

Der kan ved mere komplekse sager inddrages en advokat for at sikre, at sagen behandles korrekt.

Sammenlægningspolitik, vedtaget af HB, marts 2010

Sammenlægning af kredse

Når to eller flere kredse ønsker at lægges sammen, skal det først og fremmest sikres, at der er tale om en reel sammenlægning. Herved forstås:

  • At det vil være en gevinst for FDF-arbejdet hvis kredsene sammenlægges.
  • At der er tale en eller form for ligeværdighed mellem de to kredse.

Teknisk set anskuer landsforbundet det som en lukning af den ene kreds og en videreførelse af den anden kreds, herunder overenskomst og stiftelsesdato. Det kan eventuelt også ske med et nyt fælles navn og eventuelt med en ny overenskomst.

Redskab til vurdering af kredse, der ønsker sammenlægning

For at skabe det nødvendige grundlag for vurdering af en sammenlægning skal der udarbejdes en vurdering jf. landsforbundets tilgang ved sammenlægningen samt en målsætning for den ”nye” kreds efter sammenlægningen.  Denne vurdering laves lokalt i samarbejde med forbundssekretæren og vil komme omkring følgende overvejelser:

  • Børn: Hvor mange børn/klasser er der i kredsen i forhold til potentialet/tidligere medlemstal?
  • Ledere: Er der en god lederflok med nok engagerede ledere i et passende aldersmix?
  • Økonomi: Er der den nødvendige økonomi til kredsens daglige/fremtidige drift?
  • Kredshus: Har kredsen eget hus eller er det lejet/lånt? Hvilken stand er det i?
  • Kredshytte: Har kredsen egen hytte? Hvilken stand er den i?
  • Bestyrelse: Har kredsen en god og aktiv bestyrelse?
  • Kredsleder: Har kredsen en god og aktiv kredsleder?
  • Placering: Har kredsen den rigtige placering i forhold til fremtidig vækst?

Overvejer I at slå jer sammen?

Så skal I kontakte den lokale forbundssekretær, som vil hjælpe med vurderingen af, om en sammenlægning er mulig. 
 

En FDF-kreds skal fungere på mange parametre: der skal være børn, en tilstrækkelig stor lederflok, en sund økonomi, en god bestyrelse og en stærk og visionær kredsledelse. Nogle gange er det ikke muligt for en kreds at leve op til alle parametre, og det er derfor nødvendigt at tage kredsens fortsatte eksistens op til overvejelse.
En del af sådanne overvejelser kan være, at der i nabokredsen er lignende udfordringer, og måske kan det virke attraktivt at slå de to kredse sammen og forene kræfterne.

Så er der tale om en kredssammenlægning.

Kredssammenlægninger er dog et relativt sjældent fænomen i FDF, idet det i hvert enkelt tilfælde er en skønssag, om en sammenlægning vil skabe mere FDF, end hvis en kreds lukker og en anden føres videre. Skønnet foretager den lokale forbundssekretær ud fra en samtale med de to FDF-kredse.
Mere FDF – det måler vi på medlemmer. Skaber det en attraktiv kreds, at man slår to små kredse sammen, som tiltrækker flere, så er det en god ide.

En sammenlægning skal altid ske efter ønske fra begge FDF-kredses bestyrelser og med deres aktive involvering.

Overvejer I og nabokredsen at lægge jer sammen til én FDF-kreds? Så kontakt jeres lokale forbundssekretær.