Start Puslingeklasser

En af handlingerne under udviklingsmålet om at blive flere puslinge handler om, hvordan vi i FDFs Kredse starter flere nye puslingeklasser. 

RBO

Foto: Thomas Heie Nielsen

Ny Indsats om opstart af nye Puslingeklasser

Under FDFs Udviklingsmål 2022-2024 besluttede landsmødet i 2022 at kredsene skal understøttes i, hvordan man starter puslingeklasser. Derfor er der udviklet et materiale specielt rettet til de kredse, som ønsker at starte nye puslingeklasser. I løbet af foråret 2023 bestilte 87 kredse materialet gennem kredsundersøgelsen og FDFs nyhedsbrev. 

Det samlede materiale består af:

1. Et sæt plakater, som man kan se i deres 'SoMe' til højre. 

2. Et workshopmodul til brug i landsdele eller netværk. 

3. Et hæfte/guide til klassearbejdet. 

Her på siden kan du læse mere om de enkle dele og hente de forskellige filer til brug i kredsen. 

Modul til kredsene

Modulet til FDFs kredse er velegnet til deltagere fra forskellige kredse, der har et ønske om, men ikke aktuelle planer for, et puslingehold. Modulet tilbyder indsigt i "hvorfor puslingeklasse" og "hvordan et puslingehold kan se ud i vores kreds", samt lancering og forældrerelationer. Det kan bruges som inspiration til at designe puslingearbejdet i en kreds.

Modulet er tænkt til afvikling med flere kredse, så man kan få inspiration og sparring med andre lokale kredse. Har man lyst til få det afvikles i kredsen, kan man derfor med fordel gå sammen i netværket eller i landsdelene. 

Modulet bookes gennem kredsenes Forbundsekretær. 

Find kontaktinformation her

Lidt om hæftet

Hæftet giver nye puslingeledere inspiration til de første otte møder. Hvert møde har en ramme, en aktivitet, en materialeliste og en beskrivelse af forberedelserne forud for selve mødet. Du får også lidt baggrundsviden om puslinge og idéer til at skabe det gode puslingemøde med en genkendelig mødestart, sang og forkyndelse. 

Hæftet er lavet til at alle skal kunne forstå indholdet også hvis man ikke tidligere har været Leder i FDF. 

Du kan hente hæftet som PDF-fil her

Budskabet i plakaterne

De to plakater tjener to forskelige formål. Plakaten 'Dengang jeg var pusling' skal i kredsen sætte fokus på, at hvis man ønsker en kreds med god fordeling på alle årgange, så er det allerede ved puslinge man skal arbejde med at få lavet gode hold. Vi ved fra undersøgelser, at det er her potentialet er størst og hvis man starter som pusling er man medlem i flere år. 

Plakaten 'Den første oplevelse det største smil' tjener det formål, at vise overfor mulige puslingeledere, at du som puslingeleder får en helt særlig årgang. Det kan både være væbnerlederen, eller forældre som møder plakaten i kredshuset. Hvis man er puslingeleder så er med med til, at give de nye årgange de første oplevelser og til gengæld får du 'Det største smil'. 

Plakaterne til brug på sociale medier kan hentes her 

- 'Dengang jeg var pusling' (SoMe) / (A3)

- 'Den første oplevelse det største smil' (SoMe) / (A3)
 

Sæt gang i kredens agitation med videomateriale

Herunder finder du en af de nyproducerede videoer som fortæller andre om hvad FDF er. FDF Kredse er velkomne til at dele videoerne på egne hjemmesider, Sociale medier osv. 

På FDFs YouTube-Kanal finder du endnu flere videoer som kan deles til både internt og eksternt formål.