Roller = Funktioner

I Medlemsservice kan du læse og redigere data for andre alt efter din funktion.

Roller skifter navn til Funktioner

I Medlemsservice skal du have den eller de rolle(r), der passer til den du "er" i din kreds. Din funktion bruges til at informere andre om hvem du "er" og til at give dig de adgange, som du har brug for. 

Nogle roller flytter med fra Carla til Medlemsservice, så du automatisk har den tilsvarende funktion, når Medlemsservice åbner. Nogle roller flyttes ikke med, så her skal kredsen tildele dig den tilsvarende funktion, hvis du skal have adgang i Medlemsservice. Andre roller udgår helt, fordi Medlemsservice kan løse behovet på en anden måde.

Herunder kan du se en liste over alle roller på kredsniveau og hvad du skal være opmærksom på ved flytningen til Medlemsservice.

Rolle i CarlaBliver til funktionenVær opmærksom på
KredslederKredsleder 
KredsadministratorMedlemsansvarligEn medlemsansvarlig har de samme adgange som kredslederen.
KredskassererKredskasserer 
BetalingsadministratorØkonomiansvarligEn økonomiansvarlig har de samme adgange som kredskassereren
FormandKredsformand 
Bestyrelsesmedlem - RolleBestyrelsesmedlem - Udpeget 
Bestyrelsesmedlem - ValgtBestyrelsesmedlem - Valgt 
KursusansvarligKursusgodkenderGives til en person, der skal godkende, at kredsen dækker kursusafgiften for et medlem. Kredsleder og Kredskasserer kan automatisk gøre dette.
BørneattestansvarligBørneattestansvarligOpgaven med børneattester ændrer sig markant. Læs mere
KlasselederData flyttes ikkeDer ændres på funktioner for Hold og Klasser. Disse skal derfor tildeles på ny.
KlasseadministratorData flyttes ikkeDer ændres på funktioner for Hold og Klasser. Disse skal derfor tildeles på ny.
Medlem af menighedsrådetMedlem af menighedsrådetRen information - giver ingen rettigheder
Medlem af kommunalt udvalgMedlem af kommunalt udvalgRen information - giver ingen rettigheder
Medlem af folkeoplysningsudvalgMedlem af folkeoplysningsudvalgRen information - giver ingen rettigheder
Medlem af lokalt Børne- og Ungesamråd (BUS)Medlem af lokalt Børne- og Ungesamråd (BUS)Ren information - giver ingen rettigheder
PR-ansvarligPR-ansvarligRen information - giver ingen rettigheder
TrykkeriansvarligTrykkeriansvarligRen information - giver ingen rettigheder
Kontaktperson på FDF.dkAfventer afklaring 
KontaktmodulUdgårSMS-/mailafsendelse er bygget ind i de andre funktioner.

Vejledning 

I denne vejledning kan du læse om alle de funktioner, der findes i Medlemsservice på kredsniveau og hvad de dækker over.