Roller = Funktioner

I Medlemsservice kan du læse og redigere data for andre alt efter din funktion.

Roller skifter navn til Funktioner

I Medlemsservice skal du have den eller de rolle(r), der passer til den du "er" i din kreds. Din funktion bruges til at informere andre om hvem du "er" og til at give dig de adgange, som du har brug for. 

Nogle roller flytter med fra Carla til Medlemsservice, så du automatisk har den tilsvarende funktion, når Medlemsservice åbner. Nogle roller flyttes ikke med, så her skal kredsen tildele dig den tilsvarende funktion, hvis du skal have adgang i Medlemsservice. Andre roller udgår helt, fordi Medlemsservice kan løse behovet på en anden måde.

Herunder kan du se en liste over alle roller på kredsniveau og hvad du skal være opmærksom på ved flytningen til Medlemsservice.

Rolle i Carla Bliver til funktionen Vær opmærksom på
Kredsleder Kredsleder
Kredsadministrator Medlemsansvarlig En medlemsansvarlig har de samme adgange som kredslederen.
Kredskasserer Kredskasserer
Betalingsadministrator Økonomiansvarlig En økonomiansvarlig har de samme adgange som kredskassereren
Formand Kredsformand
Bestyrelsesmedlem - Rolle Bestyrelsesmedlem - Udpeget
Bestyrelsesmedlem - Valgt Bestyrelsesmedlem - Valgt
Kursusansvarlig Kursusgodkender Gives til en person, der skal godkende, at kredsen dækker kursusafgiften for et medlem. Kredsleder og Kredskasserer kan automatisk gøre dette.
Børneattestansvarlig Børneattestansvarlig Opgaven med børneattester ændrer sig markant. Læs mere
Klasseleder Data flyttes ikke Der ændres på funktioner for Hold og Klasser. Disse skal derfor tildeles på ny.
Klasseadministrator Data flyttes ikke Der ændres på funktioner for Hold og Klasser. Disse skal derfor tildeles på ny.
Medlem af menighedsrådet Medlem af menighedsrådet Ren information - giver ingen rettigheder
Medlem af kommunalt udvalg Medlem af kommunalt udvalg Ren information - giver ingen rettigheder
Medlem af folkeoplysningsudvalg Medlem af folkeoplysningsudvalg Ren information - giver ingen rettigheder
Medlem af lokalt Børne- og Ungesamråd (BUS) Medlem af lokalt Børne- og Ungesamråd (BUS) Ren information - giver ingen rettigheder
PR-ansvarlig PR-ansvarlig Ren information - giver ingen rettigheder
Trykkeriansvarlig Trykkeriansvarlig Ren information - giver ingen rettigheder
Kontaktperson på FDF.dk Afventer afklaring
Kontaktmodul Udgår SMS-/mailafsendelse er bygget ind i de andre funktioner.

Vejledning 

I denne vejledning kan du læse om alle de funktioner, der findes i Medlemsservice på kredsniveau og hvad de dækker over.