Lukning af en FDF-kreds

Når det ikke længere er muligt at drive FDF i området, kan kredsen lukkes.

Lukning af en kreds sker, når alle muligheder for at opretholde FDF-arbejdet er udelukket.

På kredsens overenskomst med landsforbundet er det formuleret en tekst vedrørende lukning. Der kan være forskellige versioner af disse tekster. Det skal sikres, at der tages udgangspunkt i den gældende overenskomst.

Handlinger i forbindelse med lukning af en kreds

Forbundssekretæren har ansvaret for kontakten med kredsen.

Når kredsen lukker udmøntes reelt de aftaler, der er sket i forbindelse med lukkeprocessen. Det vil normalt være:

  • Materiel sælges og/eller foræres væk til FDF-kredse og spejdergrupper i lokalområdet
  • Kredshus og hytte sælges. Overskud overføres til medlemspuljen.
  • Kredsen frigøres fra bindende aftaler (kommuner, ejerfællesskaber, kirken og så videre).
  • Likvide midler overføres til medlemspuljen.

Ved lukningen udfyldes blanket for lukning af FDF-kreds. 

Dette sørger forbundssekretæren for sammen med folk fra FDF-kredsen.

Når lukningspapiret modtages på forbundskontoret markeres kredsen som værende lukket og overenskomster og andre filer/bilag arkiveres under lukkede kredse.

Overvejer I, om jeres kreds bør lukkes? Så kontakt jeres lokale forbundssekretær.