Fotoregler

Dette skal du sikre dig ift. at bringe fotos
af børn på internettet og i trykte publikationer.

I relation til fototilladelse kan FDF og FDFs kredse uden samtykke offentliggøre billeder af personer og stemningsbilleder, når blot der ikke tydeligt er tale om portrætbilleder og at motivet kan være krænkende eller på anden vis udnytte den eller de afbillede personer.

Det påhviler de enkelte fotografer og redaktører at sikre dette ifm. udvælgelsen af billeder til offentliggørelse på web og i trykte publikationer.

Det er op til de enkelte kredse at sikre at den nødvendige tilladelse er indhentet hvor det vurderes nødvendigt. Dette kan ske når behovet opstår eller ved indmeldelse i FDF. På FDFs officielle indmeldelsesblanket kan der via trykkeriet.fdf.dk tilføjes et felt, hvor forældrene ved indmeldelse krydser af, om billeder af deres barn må benyttes i blade og på hjemmesider.

Læs landsforbundets vejledninger om brug af tilladelser her

Brandslukningsposten
på VM2015 var en
stor succes blandt deltagerne.

Foto: Jacob Warrer

Indhent tilladelse ved udadvendt brug af portræt eller portrætlignende billede

Det har ingen betydning om billederne findes på en åben hjemmeside eller en lukket hjemmeside med adgang for en begrænset brugergruppe. Det afgørende er selve handlingen at placere et billede på nettet. Der skelnes dog som sagt mellem vellignende portræt- og nærbilleder af børn samt genrebilleder af situationer. Der bør også ses på billedets anvendelse f.eks ved PR eller agitationsformål til en bredere modtagergruppe.Billeder, der viser forskellige situationer fra en lejr, kan uden tilladelse vises på en hjemmeside.

Grænsen mellem situationsbilleder og portrætbilleder er hårfin.

Foto: Christian Nesgaard