Opgaver i bestyrelsen

Administration og udvikling

Opgaverne i bestyrelsen er mangeartede og af variende arbejdsmængde. I et forsøg på at skabe overblik har vi delt opgaverne over i henholdvis en administrativ og en udvilkingsrettet kategori. 

De administrative forpligtigelser er besluttet i fællesskab på Landsmødet og spiller op ad folkeoplysningensloven krav til det at være en folkeoplysende foreningen. Dette muliggør at vi kan være forbundet på tværs af landet og giver lokalt hos jer adgang til kommunale folkeoplysningsmidler. 

De nære udviklingsopgaver handler om, hvilke rammer for styrkelse af kredsen fællesskab og aktiviteter, som bestyrelsen kan stille til rådighed og hvordan kredsen lokalt virker i sognet og fremstår som et attraktivt og imødekommende voksen- og børnefællesskab.

Kredserfaringer viser at alle bestyrelser har glæde af en klar fordeling af roller og opgaver, samt et samlet overblik i bestyrelsens eget årshjul, så opgaverne bliver løst udover året imellem bestyrelsesmøderne til glæde og gavn for kredsens medlemmer.