Salg af lodsedler

Der er flere måder at sælge lodsedler på.

Fysisk salg

Der er mange måder at gribe personligt salg an på. Nogle kredse fordeler lodsedlerne mellem de børn, der godt kunne tænke sig at sælge lodsedler. Så tager børnene lodsedlerne med hjem og sælger dem til familie, venner og naboer. Nogle kredse holder store kredsmøder, hvor de i samlet flok sælger lodsedler, og nogle kredse gør noget helt tredje. Her kan du se nogle forskellige måder at gøre det på: 

  • Kreds-salgs-møde: Lav en masse forskellige ruter over lokalområdet inden børnene kommer og find en præmie (eller to) til det hold der sælger mest. Når børnene møder op inddeles de i forskellige hold (i klasser eller på tværs af klasser). Hvert hold får en stak lodsedler og en rute og et tidsrum de kan sælge i. Til sidst samles alle og et vinderhold findes. I stedet for præmier til vinderholdet kan man for eksempel også udlove kage og saft til hele kredsen, hvis et bestemt mål nåes. 
    I stedet for en rute kan man også fordele sig imellem byens supermarkeder, togstationen og andre offentlige steder.
  • Klasse-salgs-møde: Samme koncept som kreds-salgs-mødet men bare kun for en bestemt klasse og ikke hele kredsen.
  • Børne - selvsalg: Børnene får lodsedler med hjem og sælger til familie, venner og naboer. De kan også opfordres til at stå foran supermarkederne eller andre pladser med mange mennesker.
  • Voksen - selvsalg: Nogle steder tager ledere og bestyrelsesmedlemmer et par bundter med på arbejde og lignende steder, hvor de så sælger til venner og kolleger