Salg af lodsedler

Inspiration til lodseddelsalg

Salg via lokale butikker

I kan sælge lodsedlerne fra landslotteriet via butikker i jeres lokalområde. Lodsedlerne har en stregkode, så butikkerne kan tilføje dem til deres kassesystem og på den måde modtage betaling for lodsedlerne. Butikkerne skal ikke betale moms af deres indtægter i forbindelse med salg af lodsedler for jer. 

Når I opsøger de butikker, I vil forsøge at få til at sælge lodsedlerne, kan I med fordel udlevere et infobrev til dem. Husk at rette skabelonen til, så oplysningerne i infobrevet passer specifikt til jeres kreds.

Vi anbefaler, at I udarbejder en skriftlig aftale med den butik som sælger lodsedler for jer, så vilkårene for salgsperioden, afregning, kontaktpersoner og lignende er helt klare.

Det er en god idé løbende at følge op med butikkerne, så I har overblik over salget, butikkernes beholdning af lodsedler mm.. 

Når salgsperioden er slut, er det vigtigt, at I henter de usolgte lodsedler, så butikkerne ikke sælger dem uden for salgsperioden, da det er ulovligt. Dette fremgår også af jeres skriftlige aftale med butikkerne.

Vi håber, at et samarbejde med lokalområdets butikker vil kunne mærkes på jeres lodseddelsalg.

 

Fysisk salg

Der er mange måder at gribe det fysiske salg af lodsedler an på, og om og hvordan man vælger at gøre det, er helt op til kredsene selv. Mangler I inspiration til, hvordan jeres kreds skal gribe det fysiske salg af lodsedler an, kan I lade jer inspirere af nedenstående forslag. 

 

Før I starter salget: Uanset hvordan I vælger at gribe salget an, er det en god ide at starte med at give børnene en introduktion til, hvad Landslotteriet er, og hvorfor man sælger lodsedler. Forklar børnene, at når nogen køber en lodseddel, er de derfor med til at støtte jeres FDF-kreds, og at pengene bl.a. kan bruges til at købe nye materialer eller til at lave nye sjove FDF-aktiviteter for. 

Husk også at tale med børnene om, hvordan man henvender sig pænt til folk, man ikke kender; fx når man banker på deres hoveddør eller når man kontakter dem på gaden for at sælge en lodseddel. Tal ligeledes med børnene om venlighed, både når nogen takker ja til at købe et lod, men i særdeleshed også når nogen takker nej. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at minde børnene om ikke gå med eller indenfor hos folk, de ikke kender - heller ikke selvom folk er søde og fx inviterer børnene indenfor, mens der hentes penge til betaling for lodsedlerne. 

 

Klassemøde: At sælge lodsedler kan nemt kombineres med et almindeligt FDF-møde. Start med at mødes fælles i kredshuset, som I plejer, og gå derefter sammen ud for at sælge lodsedler. Husk at have forbundsskjorterne på, så folk kan se, at I kommer fra FDF. I kan fx gå langs villavejene i nærheden af kredsen eller stille jer ét fast sted, fx foran den lokale dagligvarebutik eller ved byens torv. Er I en stor klasse, kan I dele jer op i flere mindre hold og evt. lave en lille konkurrence om, hvilket hold der sælger flest lodder i løbet af mødet. Slut mødet af i fællesskab, enten på et aftalt sted eller tilbage i kredshuset, hvor I sammen gør salget op og taler om, hvordan man kunne bruge pengene fra Landslotteriet på en god måde i jeres kreds. Måske har børnene selv en super god ide? 

 

Fælles kredsmøde: Gør lodseddelsalget til et fælles kredsprojekt ved at holde et stort fælles salgs-kredsmøde. I kan starte mødet med at samles hele kredsen og fortælle om FDFs Landslotteri, så alle børnene ved, hvad det er og at de kan være med til at tjene penge til kredsen ved at sælge lodderne. Derefter kan I dele kredsen op i hold; det kan fx være i de almindelige klasser eller I kan lave blandede hold, hvor de store børn følges med de mindre børn. 

Uddel kort over lokalområdet med angivne ruter til hvert hold og sørg for, at ingen hold får den samme rute. Giv alle hold et tidspunkt, de skal være tilbage på, og begiv jer så i fællesskab ud for at sælge lodder i forbundsskjorter. Det sidste er både vigtigt, fordi folk på den måde kan se, at I kommer fra FDF, men det er også både sjovt og giver en følelse af fællesskab, når man ser de andre hold i skjorter rundt omkring på ruterne. 

I slutningen af mødet mødes alle hold igen i kredsen. Her kan lederne tælle sammen, hvor meget I som kreds har solgt for, og derefter kan hele kredsen fejre det sammen med popcorn, saftevand eller noget helt tredje. 

 

Selvsalg: I kan også vælge at sælge lodsedler privat. Børn, unge og voksne får her muligheden for at tage lodsedler med sig hjem og sælge dem; fx til familie, venner eller naboer. En eller flere ledere udpeges i så fald til at holde overblikket over, hvem der har lodder med hjem og sørger for, at de penge, der kommer retur til kredsen, passer med antallet af udleverede lodder. 

Det er oplagt at kombinere selvsalget med en af de fælles salgsmuligheder i kredsen. Efter et salgsmøde i kredsen har børnene godt styr på Landslotteriet, og de er derfor klædt godt på til selv at sælge lodderne.