Ledermødeaktivitet: Tavlen

De frivillige voksne i kredsen

Det kan være svært at nå at få talt med alle forældre. Det kan betyde, at mange forældre ikke er klar over, at de er velkomne til at bidrage og blive en del af fællesskabet i kredsen – og kredsen går måske glip af nye, frivillige voksne.

Tavlen med de frivillige voksne er et værktøj, som giver forældre og andre voksne et indblik i kredsens fællesskab for voksne. Samtidig inviterer det indenfor og peger på, hvor kredsen kan bruge hjælp.  
 

 

Inspiration: Sådan kan tavlen se ud 

Tavlen kan laves i løbet af to timer – I kan eventuelt samle ledere og bestyrelse til en hyggelig workshop, hvor I samtidig får taget billeder og udfyldt jeres roller.