I nødstilfælde

Hvad gør du, når uheldet er ude?

Alle oplever små uheld med børnene som rifter, buler, hedeslag og så videre. Det kan vi for det meste selv håndtere i kredsen, men børn kan komme rigtig galt af sted, eller der kan opstå andre former for kriser. I sådanne tilfælde er der hjælp at hente hos landsforbundet og jeres forbundssekretær. Det kan være ulykker som større materielle skader i forbindelse med FDF-aktiviteter, sager om overgreb eller anklager om misbrug af midler.

Her er en huskeliste i forbindelse med nødssituationer

 1. Alarmér de relevante myndigheder.

 2. Kontakt de impliceredes forældre.

 3. Udpeg en kontaktperson (oftest kredslederen), der herefter kontakter forbundssekretæren, så de sammen kan skabe et overblik over situationen. 

 4. Aftal i fællesskab med forbundssekretæren, hvem der skal orienteres hvornår; ledere, forældre, medlemmer. 

 5. Send alle henvendelser fra pressen videre til FDFs generalsekretær. Det har andre, i tidligere krisesituationer, vurderet har været en stor hjælp.

 6. Vær opmærksom på hvad der sker på de sociale medier i forhold til sagen.

 7. Sørg for at alle i kredsen får mulighed for at tale ud om den oplevelse, de har haft. Få eventuel professionel hjælp. FDF har adgang til Falcks kriseberedskab med blandt andet psykologhjælp.


Landsforbundet er klar til at hjælpe jer i en krisesituation. Fortæl os derfor, hvad der er sket allerede den første dag. Du kan kontakte din lokale forbundssekretær, som kan hjælpe jer videre i forløbet. Er sekretæren ikke at træffe, så kontakt FDFs generalsekretær eller udviklingschef. 

Eksempel på uheldshåndtering

Det kunne for eksempel foregå sådan her:

FDF Nyby er afsted på sommerlejr, og i den varme sommer beslutter de at gå en tur i svømmehallen. I svømmehallen skal alle børnene have svømmebælter på, inden de går i vandet. Men Palle Pilt kommer alligevel på en eller anden måde i bassinet uden svømmebælte. Han plasker ud til midten af bassinet, hvor kræfterne ikke rækker længere, og Palle Pilt synker til bunds. Ingen ser Palle Pilt synke, men heldigvis ser en af hans ledere ham ligge på bunden af bassinet. Lederen alarmerer Svømmehallens livredder, der hopper i bassinet og henter Palle Pilt op. Drengen er livløs, men da livredderen vender ham om på siden, hoster han vand op og begynder igen at trække vejret. En ambulance bliver tilkaldt, og Palle Pilt kommer til observation på det nærmeste sygehus for at komme til sig selv igen

Lederne og de andre børn i FDF Nyby er rystede over oplevelsen og tager tilbage til sommerlejren, og kredslederen har selvfølgelig med det samme kontaktet Palle Pilts forældre, så de kan få at vide, hvad der er sket og komme og være sammen med deres søn

Kredslederen tager kontakt til FDFs generalsekretær og får ad den vej hjælp til hurtigt at skrive et brev til forældrene til de øvrige børn i kredsen, hjælp til at håndtere den lokale presse, der har fået nys om sagen, og hjælp til at snakke med en psykolog, der kan give gode råd til børn og ledere i en svær situation

På den måde har kredslederen overskud til at koncentrere sig om at være på sommerlejr med børn og ledere

Eksemplet er tæt på en virkelig situation fra en FDF-kreds, og er et eksempel på, at der er hjælp at hente, når uheldet er ude.

Tiden efter

 • Når hændelsen er lagt lidt bag jer i kredsen, er der god grund til at evaluere den situation, I har været i.
 • Hvordan forløb situationen?
 • Hvordan og hvor godt fik vi informeret børn, forældre, forbund?
 • Hvad gjorde vi rigtigt og forkert?
 • Hvordan undgår vi uheld af den slags i fremtiden?
   

  Husk: Du kan altid søge vejledning hos din forbundssekretær.