Brandsikkerhed

Fordi det hurtigt kan gå galt.

Beredskabsloven kræver, at lokaler til overnatning og ophold godkendes af myndighederne.

Bestemmelserne gælder for alle bygninger med soverum for over 10 personer og opholdsrum for mere en 50 personer. Kort sagt kræves en sikkerhedsgodkendelse af stort set alle kredshuse og lejrhytter. 

FDF anbefaler

Det anbefales, at hver kreds tager kontakt til kommunes brandmyndighed og anmelder kredshuse og kredshytter. Herefter er det brandmyndighedernes ansvar at tage stilling til, om lokaler og huse skal tilses. 

Når vi har med ild at gøre, er det vigtigt at tage sine forholdsregler. Ild er fascinerende, men samtidig også noget vi skal behandle med forsigtighed. Skulle uheldet være ude, er det vigtigt at vide, hvad der kan gøres. Der skal være respekt for ilden, fordi den kan være farlig, men samtidig er panisk angst for ilden heller ikke fremmende for at kunne handle rigtigt. 

Inden du samler alle omkring bålet 

 • Hav slukningsmateriel tilstede, for eksempel en pulverslukker samt brandtæppe. Hvis dette ikke er muligt at skaffe, kan man have en vandkande og et almindeligt tæppe liggende. En flaske danskvand er også yderst brugbar. Sæt fingeren for flaskens åbning og ryst flasken, så har du en primitiv brandslukker.
 • Vær sikker på, at du har de materialer, du skal bruge inden for rækkevidde, og at I altid har mindst én voksen ved bålet, mens det er tændt.
 • Øv dig i at tænde bål, før du gør det sammen med børn.
 • Brændbare væsker må aldrig anvendes. Brug evt. tændbriketter/optændingsblokke.

Når bålet er tændt 

 • Fortæl alle hvilke regler, der gælder her og nu. Fortæl også hvem af de voksne, der er ”ildchef”.
 • Fortæl børnene, hvad der skal ske, så alle er med.
 • Fortæl børnene, hvad deres opgave er, hvis der går ild i noget andet end det, der er planlagt.
 • Hæld aldrig brandbar væske på et bål, uanset om der er ild i det eller ej.

Når bålet skal slukkes 

 • Spred brænde og gløder
 • Hæld rigeligt vand ud over de sidste gløder. Smid eventuelt sand og jord på – dog ikke så meget at bålpladsen dækkes og ikke kan ses af andre.

Hvis uheldet er ude

Ild kan kun brænde, hvis der er varme, brændbart materiale og ilt. Det er de tre elementer i brandtrekanten, og de skal alle tre være til stede, for at ilden kan brænde. Skal ilden slukkes, må man fjerne en eller flere af de tre elementer. Enten ved at køle ned med vand, fjerne det brændbare materiale eller kvæle ilden ved at forhindre ilt i at komme til.  

 • Ved ild i græsset uden for bålpladsen: Tramp på mindre gløder, og brug vand eller pulverslukker mod større flammer.
 • Ved ild i person: Kan slukkes både med vand eller tæppe. Læg personen ned, dæk med et tæppe og klap på det sted, der er ild. Når du kontrollerer, om ilden er gået ud, skal du løfte tæppet af således, at du altid har tæppet mellem dig selv og ilden, eller der hvor der kan være ild.
 • Ved forbrændinger: Skyl med kuldslået vand, til det ikke gør ondt mere. Skyl i mindst en halv time. Ved større forbrændinger skal I søge læge. Er du på nogen måde i tvivl, så kontakt en læge. Påbegynd dog altid afkølingen som det første.
 • Vær opmærksom på at vurdere, hvor alvorlig en forbrænding er. En let forbrænding ses som en rødmen på huden. Opstår der blærer eller mørke plamager på huden, er forbrændingen dybere og bør tilses af en læge. Det samme er tilfældet, hvis mere end 18% af kroppen er forbrændt – det svarer cirka til en arm.

 

Udendørs arrangementer og teltlejre

Arrangementer, som er større end 1.000 m², skal meddeles til kommunen.

I forbindelse med udendørsarrangementer skal der udarbejdes en arrangementsplan, der giver et retvisende billede af arrangementet.

Det betyder, at alle elementer, herunder teltplads, parkering, forsamlingstelte, samlings- og aktivitetspladser, skal indtegnes på arrangementsplanen, og der skal angives afstande mellem de enkelte elementer.

I forhold til indretning af teltplads skal nedenstående anvisning følges.

Teltopstilling på lejrområdet

Teltene kan opstilles i klynger med højst otte telte. De otte telte kan opstilles frit efter behov (tilfældigt ordnet, i kreds, i række eller lignende), men rundt om denne klynge skal der være et friområde på minimum:

 • To meter til alle sider regnet fra bardun til bardun, såfremt der er tale om standardtelte eller mindre telte.
 • Et friområde svarende til mindst højden af det højeste telt, såfremt der er tale om telte med en større højde end to meter, det vil sige. hvis et telt i en klynge er tre meter højt, skal der være et friområde på mindst tre meter til alle sider regnet fra bardun til bardun.

Telte, der ikke opstilles i klynger med højst otte telte, skal have en afstand regnet frabardun til bardun på mindst tre meter. 

Der skal altid være mindst tre meter fra det nærmeste telt, regnet fra bardun til bålpladsens/ildstedets ramme. 

At der pr. klynge med højst otte telte anbringes et sæt brandslukningsudstyr bestående af:

 • En branddasker
 • Et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 liter vand (eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver eller vand, ikke skum)

Teltlejre med et samlet areal på højst 3000 m², som enten er bestemt til eller anvendes af flere end 150 overnattende personer

Der gælder følgende:

At teltene kan opstilles i klynger med højst otte telte. De otte telte kan opstilles frit efter behov(tilfældigt ordnet, i kreds, i række eller lignende), men rundt om denne klynge skal der være et friområde på minimum: 

 • To meter til alle sider regnet fra bardun til bardun, såfremt der er tale om standardtelte eller mindre telte.
 • Et friområde svarende til mindst højden af det højeste telt, såfremt der er tale om telte med en større højde end to meter, det vil sige hvis et telt i en klynge er tre meter højt, skal der være et friområde på mindst tre meter til alle sider regnet fra bardun til bardun.

At der altid skal være mindst tre meter fra det nærmeste telt, regnet fra bardun til bålpladsens/ildstedets ramme. 

At der per klynge med højst otte telte anbringes:

 • En branddasker
 • Et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 liter vand (eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver eller vand, ikke skum).

At telte, der ikke opstilles i klynger med højst otte telte, skal have en afstand regnet fra bardun til bardun på mindst tre meter. 

At telte, der ikke opstilles i klynger med højst otte telte, skal have en afstand regnet fra bardun til bardun på mindst tre meter.