Sorgvejledning

Har I i kredsen behov for at arbejde mere med emnet sorg, kan I hente inspiration og materialer hos Kræftens Bekæmpelse. De har udarbejdet et fint materiale, som sætter fokus på, hvad sorg egentlig er. Materialet henvender sig til 3.-6. klasse.

Du finder materialet her.