Ledererklæring - Lederudnævnelse

Med ledererklæringen skriver lederen under på at være en voksen med noget på hjerte.

For at blive udnævnt leder i FDF skal man ifølge vedtægterne:

  1. være fyldt 18 år.
  2. have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse.
  3. vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret.
  4. efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning.
  5. have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse og være forpligtet til løbende at dygtiggøre sig.
  6. være medlem af FDF.

Hvis kredsens ledere lever op til ovenstående, kan man underskrive FDFs ledererklæring. 

Den underskrevne ledererklæring skal videresendes via post eller mail til Hovedbestyrelsen (Forbundskontoret) på FDF@FDF.dk, der godkender og fremsender en fysisk lederudnævnelse samt ajourfører Medlemsservice.

Er der flere ledere der skriver ledererklæringen under sammen i kredsen, kan de med fordel sendes samlet til forbundskontoret, som sender lederudnævnelserne samlet retur til kredsen.

Hvorfor en leder-erklæring/udnævnelse?

En lederudnævnelse er dokumentation for, at man er en voksen med noget på hjerte. Nogle sender den med en jobansøgning, og andre laver et lille ritual ud af underskrivningen af ledererklæringen. Man kan godt være leder uden at have underskrevet ledererklæringen, men det er den naturlige afslutning på den grundlæggende lederuddannelse, at man erklærer, at man nu er leder i FDF.

Hvor finder jeg ledererklæringen? 

Ledererklæringen kan printes fra Trykkeriet eller downloades her.