Flere puslinge i FDF

Hvad ved vi?

Børn, der starter til FDF som puslinge, er i gennemsnit medlemmer i længere tid end dem, der starter senere. Så vi kan blive flere medlemmer i FDF ved at få flere til at starte som puslinge, end ved at få børn til at starte senere. På nuværende tidspunkt er der 1332 puslinge - det vil sige børn på 4-6 år - i FDF.

Vi ved også, at der er stort potentiale i at have gode relationer til især puslingenes forældre. Det kan du også læse mere om her!

Og så ved vi, at hver 4. barn mellem 4 og 9 år ikke går til noget i deres fritid. De er da velkomne i FDF!

Hvorfor?

"Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted at møde verden fra" - sådan lyder FDFs strategi. FDFs Strategi og udviklingsmål handler i disse om, at vi skal blive flere medlemmer i FDF. Under udviklingsmålet 'Fastholde og Tiltrække Flere' er fokus at vi SAMMEN bliver FLERE puslinge ude i kredsene.

Vi skal blive flere sammen! - Men hvordan? 

Det sætter FDFs udviklingsmål og denne indsats fokus på gennem de understående anbefaleringer, spørgsmål og indsamlede viden. 

Hvad kunne man med fordel gøre!

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra de to undersøgelser og mulighederne for at tiltrække flere børn i målgruppen, er der følgende anbefalinger til hvordan man kan blive flere puslinge. 

 • Rigtigt mange kredse har et fælles puslinge-tumlingehold. Der er stort potentiale i at dele holdene op, så puslinge og tumlinge er hver for sig. Således har man også bedre mulighed for at tilrettelægge et godt møde. 
   
 • Tidspunktet for mødet er vigtigt. Mange kredse holder møderne for de mindste om eftermiddagen. Holder man mødet en hverdag, anbefales det at mødet holdes så tidligt som muligt. Alternativt skal man overveje om mødet kan afvikles i weekenden. Man kan  overveje at mødes søndag eftermiddag en eller to gange om måneden. På det tidspunkt kan man også afsætte mere tid til mødet og børene har mere energi og mere overskud.  
   
 • Tænk over at tilpasse rammerne omkring aktiviteterne til puslinge. Der er eksempelvis mange puslingebørn, der har godt af at blive mindet om en tur på toilettet og som ikke helt har vænnet sig til at tisse i et krat. Og hvis børnene har fået en snack eller noget at drikke undervejs i mødet er der også god basis for bedre stemning.
   
 • Holdstart! De fleste FDF-kredse starter deres sæson i slutningen eller starten af august måned. Men dette kolliderer med skolestart for puslingene. Man bør overveje at kredsen tydeligt kommunikere at man kan starte flere gange i løbet af året. Både i sensommeren, når nogen måske besluttede at de alligevel ikke skulle gå til karate, og i forsommeren så man når at lære FDF en smule at kende inden sommerferie og skolestart tager alt opmærksomheden. Man kan f.eks. have opstartsmøde hver 1. tirsdag i måneden. 
   
 • Agitation! Det er vigtigt at kredsene tænker over tidspunktet for agitationen til den nye sæson og gør det allerede inden sommerferien. En god huskeregel er at man skal gøre noget aktivt ift. tiltrække nye omkring 1. maj. Familierne træffer ofte beslutningen om fritidsaktiviteter hen over sommerferien, og derfor er det godt at være ude i god tid.
   
 • Når I planlægger den næste puslinge-sæson kan I med fordel tænke over at der er masser af fællesskab, bevægelse/motion og at børnene har det sjovt - og så kan I sørge for at fortælle det til forældrene, for det er nemlig de elementer, der vægter aller højest for forældrene når de skal finde en fritidsaktivitet sammen med børnene.

 

Rieke Poppe

Foto: Rieke Poppe

Hvad kan din kreds gøre? 

Vi skal være flere i FDF! - Og puslinge er et rigtig godt sted at starte! Vi ved, at der er mange børn netop i disse årgange, som ikke har en fritidsinteresse. Derfor er der potentiale til at din kreds kan blive flere. 

Rundt om rafte- eller mødebordet kan I tale om følgende: 

 • Hvad ville det gøre for vores kreds at vi havde et puslinge-hold? 
 • Hvordan ser vores kreds ud i fremtiden, hvis vi havde flere puslinge? 
 • Hvilken kreds drømmer vi om for næste generation?
 • Hvad er det bedste/værste der kunne ske hvis vi fik et puslinge-hold? 
 • Hvilke fordele ville der være ved at starte et nyt puslinge-hold hvert år? 

Kender I jeres eget potentiale? 

 • Hvor stor en del af børnene på skoleårgangen er FDF'ere?
 • Hvor mange børn i aldersgruppen er der i sognet?
 • Hvordan er jeres samarbejde med den lokale kirke?
 • Hvordan er jeres samarbejde med den lokale skole?
Rieke Poppe

Foto: Rieke Poppe