Våbenloven

FDFs medlemmer og kredse er som andre borgere i landet underlagt den gældende våbenlov – dog er der undtagelser.

Denne orientering er for at give medlemmer og kredse en oversigt over, hvad vi må/ikke må. I tvivlstilfælde er det altid en god ide at kontakte det lokale politi. I tilfælde hvor der står, at det er Justitsministeriet, der kan give en tilladelse, så er det den lokale politienhed, man skal kontakte. Nedenstående regler er afstemt med Justitsministeriet.

Knive

Er omfattet af Våbenloven §4 stk. 1.
Det er forbudt at bære kniv på offentlige steder (også selvom kniven befinder sig i en taske). Dog er FDFere, spejdere med videre undtaget, når man færdes til og fra møder samt under FDF aktiviteter.

Forbuddet gælder ligeledes ikke foldeknive med en klinge på højst syv centimeter, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. 
Det er kun tilladt for FDFere/spejdere at bære og bruge knive, hvor knivbladet er max 12 centimeter.

Uanset knivbladets størrelse er følgende knive forbudt i alle tilfælde: Knive med tværstillet greb, springknive, faldknive, enhåndsbetjent foldekniv, foldekniv med todelt skæfte og kasteknive. 

Det er forbudt at kaste med knive. Det er praktisk talt umuligt at få tilladelse til at lave knivkast, med mindre man er cirkusartist.

Fremstilling af blankvåben - for eksempel knive

Det er tilladt at fremstille for eksempel knive. 
For brug af kniven gælder samme regler som for alle købte knive.

Økser

Er omfattet af Våbenloven §14, stk. 3. Det er forbudt at anvende, bære med videre en økse, hvis klinge overstiger 12 centimeter. Der kræves våbentilladelse til en økse, hvis klinge overstiger 12 centimeter på den skarpe side af øksehovedet.
Det er forbudt at kaste med økse, og tilladelse gives kun undtagelsesvis i ganske særlige tilfælde.
Økser med en klinge på under 12 centimeter kræver ingen tilladelse.
En økse må kun anvendes til det formål den er fremstillet – brændehugning.

Slangebøsser

Er omfattet af dansk våbenlovgivning og er således ikke tilladt at bruge/bære. Det er ligeledes forbudt at fremstille slangebøsser.
Tilladelser til brug af slangebøsser gives sjældent.

Kataplut/blide - kastemaskiner

Er omfattet af dansk våbenlovgivning og er således forbudt at bruge eller fremstille uden tilladelse fra Justitsministeriet. Her er tale om situationer hvor genstande, væsker eller luftarter, som ved spredning kan virke skadevoldende eller bedøvende. 
Tilladelser gives ud fra en konkret vurdering om en given katapult er omfattet af bestemmelsen.

Skydevåben

Luftdrevne våben (luftgevær, luftpistol og lignende)
Luft- og fjederbøsser er som udgangspunkt undtaget fra våbenlovgivning.
Brugerne skal være over 18 år for at man må bære, købe og bruge våbnet. Altså kræves der en våbentilladelse, hvis personen er under 18 år.

Paintball og hardball

Det kræver våbentilladelse at bruge paintball/hardballvåben, hvor kulsyre er drivmiddel. Under denne kategori, hører appelsinkanoner, som således kræver våbentilladelse.

Paintball/hardballvåben, som bruger luft som drivmiddel, er ikke omfattet af våbenloven, men man skal være over 18 år for at bruge våbnet.
Personer mellem 16 og 18 år må deltage i spillet på en af politiet godkendt bane, med forældrenes skriftlige tilladelse

Det er kun tilladt at bruge våben af typerne hardball og paintball på af politiet godkendte baner. Dette gælder både kulsyre og luftdrevne våben.

Fremstilling af skydevåben

Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeriet, at fremstille skydevåben, eller dele hertil.
Under denne kategori hører også appelsinkanoner, som således kræver våbentilladelse.

Besøg hos skytteforeninger

Man må gerne besøge skytteforeninger med alle aldersklasser.
Skytteforeningens regler (som er reguleret af politiet) er gældende.

Bue og pil

Er ikke omfattet af dansk våbenlovgivning.

Er kun reguleret via politivedtægter, hvor der er forbud mod skud over vej og at det ikke må foregå på private områder. Personer under 18 år må ikke fragte en bue, med mindre den er emballeret eller ubrugelig. Buejagt (altså mod dyr) må kun foregå, hvis man har gennemført en buejagtprøve.

Roterende blink

Blåt roterende blink

Skal altid anvendes med stor omtanke og må ikke kunne forveksles med et udrykningskøretøj.

Det er udelukkende tilladt at benytte blåt roterende blink indendørs. 
 

Enhver udendørs brug i offentlige sammenhænge (hvilket vil sige overalt udendørs) af blåt roterende blink er ifølge dansk lovgivning forbudt. 
 

Rødt, gult og orange roterende blink

Kan frit benyttes både indendørs og udendørs

Der skal dog tages hensyn til, at disse farver blink altid symboliserer at man skal være opmærksom på fare og kritiske situationer

Flere oplysninger fås hos det lokale politi.