Kredslederhåndbogen

Find håndbogen og et par gode øvelser derfra her.

 

Udvalgte øvelser

Nedenfor finder du tre udvalgte øvelser fra kredslederhåndbogen. Du kan finde mange flere konkrete øvelser og redskaber i bogen. 

Sådan sætter du udvikling i gang som kredsleder

Øvelse 1: Kortlæg kredsens situation – hvordan går det?

 • Hvad fungerer godt i kredsen?
 • Hvad fungerer mindre godt i kredsen?
 • Hvilke styrker har kredsen?
 • Hvilke udfordringer har kredsen?

 

Øvelse 2: Opstil mål - hvor vil jeg gerne hen?

 • Hvad skal vi gøre mere af?
 • Hvad skal vi gøre mindre af?
 • Hvad skal vi begynde på?
 • Hvad skal vi stoppe med?

 

Øvelse 3: Handlinger – hvordan opnår jeg disse mål?

 • Hvordan får jeg det bedste resultat?
 • Hvilke trin skal opfyldes på vejen?
 • Hvilke delmål er vigtigst lige nu?
 • Hvad skal jeg ikke fokusere på lige nu?

 

Den sidste øvelse skulle gerne munde ud i en prioriteret liste over dine indsatser den kommende tid. Det kan være et eller tre punkter, det afhænger både af dig (hvad er du særligt god til, hvilke områder kan du lettes påvirke og udvikle?) samt af målenes omfang og af den tid, du ønsker at bruge på at være kredsleder. Vær realistisk. Det kan være bedre at sætte sig eet mål pr. sæson og rent faktisk opnå det, end at sætte sig tre mål, som du kun når halvvejs med.

Fastholdelse af medlemmer

Tid: ca. 60 minutter

Introduktion (5 minutter): Fortæl lederne, at I er samlet for at sætte fokus på jeres egen praksis som ledere, og at I alle har klare kvaliteter og områder, som er værd at arbejde med. Alle vil komme ud for at stå i en situation, hvor de føler sig dårligere stillet end andre i kredsen, og alle vil opleve at føle sig bedre. Målet er, at I i fællesskab får kortlagt, hvilke styrker I har som lederflok og sammen får syn på hinandens udviklingspunkter.

Øvelse 1 (15 minutter): Print samtale-kortene. Er I flere end 30 ledere, skal der bruges flere sæt. Alle trækker et samtalekort og finder en samtalepartner og drøfter spørgsmålene på de to kort. Efterfølgende bytter de to samtalepartnere kort og finder en ny samtalepartner.

Øvelse 2 (20 minutter): Medbring et stort ark karton, hvor du tegner en omrids af en person. Lederflokken skal nu i fællesskab definere de kvaliteter, de ser hos en god leder. Har I brug for hjælp, kan I bruge kategorier som: interesser, humør, personlighed og kompetencer.

Øvelse 3 (15 minutter): Læg et langt reb ud på gulvet og definer den ene ende af rebet som ”kan slet ikke/gør aldrig” og den anden ende som ”kan helt sikkert/gør altid”. Brug forventningerne fra kapitlet her til som spørgsmål til lederne. Lederne placerer sig herefter på linjen efter, hvordan de vurderer sig selv. Udvælg 1-2 personer efter hver forventning og få dem til at fortælle hvorfor de netop har placeret sig, hvor de har.

Afslutning (5 minutter): Slut mødet af med en runde, hvor alle ledere får mulighed for at fortælle hvad de tager med sig fra mødet som deres største opmærksomhedspunkt. Ikke nødvendigvis hvad de har størst behov for at udvikle sig på, men hvad de er blevet mest optaget af.

Kredsens samarbejds-partnere

Øvelse 1: TEGN DIT NETVÆRK

 • Skriv de fem personer ned du snakker mest med om FDF (og som ikke er med i din egen kreds) – tre minutter individuelt
 • Fortæl sidemanden om, hvem det er, og hvad I snakker om

 

Øvelse 2: AT GIVE (det som samarbejdspartnerne kan finde attraktivt)

 • Brug tre minutter hver især på at skrive ned på post-its, hvad I har at byde på som kreds (fx et lækkert naturområde, 10 teenagere, synlighed på FB)
 • Stil jer i en rundkreds, sæt sedlerne på væggen. En seddel ad gangen. Tag runden, indtil der ikke er flere sedler
 • Gruppér sedlerne – dette kan gøres undervejs eller efterfølgende
 • I har nu et billede af, hvad der er attraktivt ved kredsen. Er der noget, I mangler? Så skriv et par ekstra sedler

 

Øvelse 3: AT MODTAGE

 • Brug tre minutter hver især på at skrive ned på post-its, hvad I gerne vil have hjælp til som kreds (fx praktisk hjælp i kredshuset, omtale i avisen, en ny shelter)

 

Øvelse 4: VÆLG OG FIND

 • Udvælg i fællesskab én opgave
 • Se på, om nogen fra jeres tegnede netværk i øvelse 1 kan være interesseret.
 • Find ud af, hvem der ellers kan være interesseret i opgaven. Hvem vil have glæde af at løse den? (for eksempel fællesskab og gratis mad på arbejdsdag, noget på sit cv ved at skrive pressemeddelelser og eller PR ved shelterbyggeri) Brug tre minutter hver især på at skrive ned, hvilke grupper af samarbejdspartnere, som kan have interesse i opgaven (fx pensionister, kirkegængere, sportsklubben, virksomheden)
 • Find ud af, om I kender nogen i de identificerede grupper. Hvis ikke I gør, så find ud af om I kender nogen, som kender nogen i gruppen. Hvis ikke, så skriv ”kontaktperson”

 

Øvelse 5: FORDEL OG SPØRG

 • Fordel de personer, der skal spørges, mellem jer. Relationen til personen er afgørende for, hvem der skal spørge hvem. Gå ud og spørg. Snak helst med personerne personligt. Vær kort og præcis.