Oversigt over tilskud og fonde

Der ydes økonomisk tilskud til FDF-arbejdet. Det kan være fra offentligt hold eller fra landsforbundet.

Folkeoplysningsloven

Alle landets kommuner yder tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. Der ydes mindst 65 % af driftudgifterne til til lokaler, der ejes eller lejes, samt aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år. 

Medlemspuljen

FDFs landsmøde besluttede i 2008 at oprette en pulje, som kan søges til medlemsudviklende aktiviteter, som både er med til at fastholde nuværende medlemmer i FDF og tiltrække nye.

DUFs initiativstøtte

DUF er Dansk Ungdoms Fællesråd, og de støtter med Initiativstøtten "nye initiativer i Danmark for og med børn - i og uden for foreningslivet". Læs om hvilke kriterier jeres initiativ skal opfylde, for at komme i betragtning til støtte fra DUF.

DUF har desuden skrevet forskellige artikler i forbindelse med at søge tilskud fra fonde. Dem kan du læse her. I artiklen Danske Fonde har DUF samlet links til forskellige fonde.
 

DUFs lokalforeningspulje

DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale grupper i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer.

Der er ansøgningsfrist den første hver måned og ansøgninger behandles på et månedlig udvalgsmøde, bortset fra juli.

Julsøfonden

Julsøfondens formål er at støtte køb og forbedring af ejendomme, støtte køb og forbedring af både og skibe, som har en størrelse, så de kan anvendes som mødelokale. Støtte køb af joller og mindre både samt støtte etableringen af nye musikenheder.

Holger og Carla Tornøes Fond

Fondens formål er at støtte landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF. I indeværende hovedbestyrelsesperiode støttes alene FDFs lederes ophold på Silkeborg Højskole. Ansøgningsskemaet udleveres på Silkeborg Højskole.

Private fonde og legater

Vidste du, at du også kan søge private fonde og legater?
Kig i Legatbogen.dk