Den attraktive kreds

Gode relationer og fællesskab skaber fundamentet for den gode kreds og afsættet for mødet mellem børn og voksne.

 
Thomas Grinderslev

Foto: Thomas Grinderslev

Det grundlæggende når man gerne vil blive flere medlemmer er, at finde ud af hvorfor man gerne vil være flere.

I FDF kigger man i udgangspunktet efter flere medlemmer, fordi flere børn skal opleve at få et ståsted at møde verden fra. Flere børn skal opleve at være en del at et fællesskab, hvor de bliver mødt af voksne i en ligeværdi relation. Gode relationer og fællesskab skaber fundamentet for den gode kreds og afsættet for mødet mellem børn og voksne. Det afgørende for kredsens udvikling, at I har et værdisæt at arbejde ud efter. Mange FDF kredse bruger vores fælles ambition og værdierne i denne, som ramme for arbejdet i kredsene. Det at rekruttere ud fra et tydeligt værdigrundlag, skaber større potentiale for udvikling og mulighed netop at rekruttere nye medlemmer.

Du kan finde link til FDFs Ambition i bunden af siden. 

Kredspotentiale

For at blive en attraktiv kreds, skal man udvikle sig og forbedre de områder man måske ikke altid arbejder så meget med. Det kan være emner som kredsens selvbillede, drift, samarbejdet med nærområdet eller PR. Det vigtigt for alle kredse at afsøge blinde vinkler og arbejdsfelter som kunne forbedres. 

Materialet ‘Kredspotentiale’ giver mulighed for at få et overblik over hvilke indsatsområder en kreds kan vælge at udvikle. Det er ikke et udviklingsmateriale, men en mulighed for at synliggøre deltagernes meninger og vurderinger. 

Materialet kan bruges som et oplæg, som et input til en lederdag eller som et aftenprojekt.

Materialet kan bruges af alle, men er tiltænkt kredsens ledere og bestyrelse.

Materialet kan bruges i plenum, men kan med fordel også bruges i små grupper af 3-4 personer eller individuelt. 

Der er tre papirer - alle A4 - som skal bruges:

  1. Proces-papir, som skal udfyldes af deltagerne
  2. Proces-papir til facilitatoren
  3. Skraveringspapir, som skal udfyldes af deltagerne.

Herefter kan man omsætte de mange ark til gennemsnittet og udfylde arket med det. Nu kan I udvælge et fælles udviklingsområde. Hvor er der potentiale for forandring, og hvordan kommer I bedst i mål? - Husk at udvikling i kredsen er en fællesopgaver for alle frivillige. 

Gode relationer

FDF insisterer på fællesskabet i en tid, hvor store dele af samfundet har individet i centrum. Mennesket er til i kraft af, og dannes i fællesskabet. Det stiller krav til den måde, vi er sammen på. Når vi skal leve op til vores formål og værdier, skal arbejdet bæres af gode relationer.  Når vi laver sjove, spændende og udfordrende aktiviteter, handler det aldrig kun om aktiviteten, men også om den måde vi er sammen om aktiviteten på. 

Således er det altid opbygningen af relationerne til børnene og det fællesskab I sammen kan skabe, som skal være afsættet for rekruttering. Medlemmerne kommer aldrig for aktiviterne alene, men for fællesskabet, oplevelser og relationer med børn og i høj grad voksne med noget på hjerte. At gode relationer skaber et stærkt fællesskab, er ikke nyt i FDF. Det er selve FDFs berettigelse og en del af formålet at møde børn og unge, hvor de er. 

Materialet ‘Rundt om Relationer’ giver de voksne en mulighed for at starte samtalen om hvilket fællesskab i ønsker i kredsen, og hvilket udviklingsindsats I vil arbejde med. Det kan være fokus på fællesskab mellem børn og voksne, eller børn og børn. 

Materialet kan bruges som et oplæg, som et input til en lederdag eller som et aftenprojekt.

Materialet kan bruges i plenum, men kan med fordel også bruges i mindre grupper eller klassehold.  

Materialet kan bruges af alle, men er tiltænkt kredsens ledere og bestyrelse. Du kan finde materialet i bunden af siden og Spillet kan bestilles gennem din lokale forbundssekretær eller forbundskontoret. Send en mail til FDF@FDF.dk