Undersøgelser

Her kan du finde de undersøgelser, der er lavet ang. puslingearbejdet

Barriereanalyse af kredse uden puslingeklasser Foråret 2021. Analysen er lavet på baggrund af interviews og fokusgrupper med ledere og kredsledere fra 17 kredse.

FDF ønsker at få afdækket, i hvilket omfang forældre præger børns valg af fritidsaktiviteter, og hvad der har betydning for valget. Indeværende undersøgelse afdækker de beslutningsprocesser, der sker i familierne vedr. børns fritidsaktiviteter, hvor stor indflydelse forældrene har på valget, og om der er fritidsaktiviteter, som forældrene har særlig stor indflydelse på.

Kidvertising Agency/Rybner Analyse har for FDF gennemført en undersøgelse med det formål at skabe øget viden på dette område.