FAQ

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål omkring Medlemsservice

Hvordan logger jeg på?

Gå til medlem.FDF.dk og tryk på Login. 

Første gang skal du trykke på "Første login", så bliver du guidet til at oprette en kode.

Min mail findes flere gange

Hvis din mail er registreret flere gange i Medlemsservice, så får du en besked om, at du ikke kan logge ind.
Det kan ske, fordi du har været registreret flere gange i Carla. Tag kontakt til kredsledelsen. De kan gå ind og ændre oplysningerne, så du har ét stamkort og dermed kan logge ind. Hvis din kredsledelse ikke kan hjælpe dig, så kontakt supporten på medlem@FDF.dk. Husk at oplyse dit navn og din kreds.

Jeg kan ikke se mine medlemmer

Du har adgang til at se de medlemmer, som du er leder for. Du skal derfor have en funktion, der angiver, hvem du er leder for. Det skal din kredsledelse tildele dig.

På forsiden står der 79 medlemmer, men kun 69 medlemskaber. Hvorfor er der forskel på de to tal?

Medlemskaber dækker over de medlemmer, som kredsen betaler kontingent til Landsforbundet for.

Medlemmer dækker over alle medlemmer og andre med en aktiv funktion i kredsen. Kredsen vil ofte have personer registreret, selvom de ikke har et medlemskab. Det kan fx være sekundære medlemmer, forældrerepræsentanter i bestyrelsen, forældre med en børneattest (fx fordi de har været hjælpere på en sommerlejr) osv.

Hvad er forskellen på en Holdadministrator, Holdleder og Holdassistent?

En holdadministrator kan se alle oplysninger om alle kredsens medlemmer og pårørende samt redigere oplysninger for medlemmer og pårørende på sit eget hold.

En holdleder kan se alle oplysninger om alle kredsens medlemmer og pårørende.

En holdassistent kan se alle oplysninger om medlemmer og pårørende på sit eget hold.

Se i øvrigt i vejledningen "Funktions- og rettighedsoversigt" for at se informationer om alle funktioner.