Trykkeriet

Trykkeriet er kredsens vej til god PR. Her kan ledere bestille PR-materialer og tilpasse skabeloner både til tryk og print. 

Hvad er Trykkeriet?

I Trykkeriet findes en lang række PR-materialer og skabeloner, som kredse kan bruge til at blive mere synlige lokalt. Her er foldere, flag, skilte, plakater, bannere, postkort, klistermærker, indbydelser og blanketter – alt sammen designet med FDFs officielle farver og fonte. Mange materialer kan tilpasses med kredsens egne billeder og egen tekst, inden de bestilles til tryk eller print.

Trykkeriet er en service til FDFs kredse, og platformen udvikles løbende med nye materialer. Har du en god idé til en skabelon, som flere kredse kunne have glæde af, kan du sende forslaget til FDF@FDF.dk.

Sådan bestilles materialer

Som noget nyt kan alle ledere fra februar 2021 bestille materialer til deres kreds gennem Trykkeriet. På forsiden vælges kreds, hvorefter det fulde produktkatalog er tilgængeligt. Mange materialer kan både bestilles til print og til tryk. Et printbart produkt kan sendes direkte til lederens egen mail i PDF-format. Bestilles en vare til tryk, sendes ordren automatisk til godkendelse hos kredsens trykkeriansvarlige, som bekræfter ordren, hvorefter kredsen faktureres.

Alle kredse skal finde en trykkeriansvarlig

Alle kredse skal fremover have en trykkeriansvarlig, som kan godkende trykbestillinger foretaget af kredsens ledere. Det kan fx være kredsens kasserer eller kredsleder. Rollen 'trykkeriansvarlig' tildeles i FDFs medlemssystem, Carla, hvorefter den pågældende leder per mail vil blive notificeret, når ordrer afventer godkendelse. Den trykkeriansvarlige godkender ordrer ved at logge ind med sit godkender-login i øverste højre hjørne på Trykkeriet.FDF.dk.

Det er muligt at skifte trykkeriansvarlig ved at tildele rollen til en ny leder i Carla. Husk da at godkende/rydde op i igangværende ordrer på den gamle bruger, da de ikke flyttes med til den nye.

Kom godt i gang

Kom godt i gang med at bruge Trykkeriet ved at følge nedenstående trin:

  • Aftal hvordan I gerne vil bruge Trykkeriet i kredsen – hvem gør hvad?
  • Vælg en trykkeriansvarlig, der skal godkende ordrer
  • Giv den trykkeriansvarlige rollen i Carla
  • Den trykkeriansvarlige modtager herefter en oprettelsesmail fra Lasertryk, der udbyder platformen. Bemærk at der kan gå optil 2 uger, da der ligger manuelle arbejdsopgaver hos både FDF og Lasertryk.
    Ved hasteordrer kan der rettes henvendelse til FDF@FDF.dk, hvorefter oprettelsen af brugeren igangsættes med det samme.
  • Den trykkeriansvarlige skal ved at følge oprettelsesmailens anvisninger oprette godkenderlogin på Trykkeriet.
  • Fortæl lederne, hvordan de selv kan lave fede PR-materialer i Trykkeriet – som kan printes her og nu eller bestilles til tryk.
  • Gå i gang med at bruge Trykkeriet.
  • Ved eventuelle spørgsmål til Trykkeriet henvises til FDF@FDF.dk