Samarbejde med forældre

Ønsker I at forbedre samarbejdet med forældre, så kig her.

Det gode samarbejde med forældrene i kredsen starter tit med en snak når børnene skal hjem fra mødet.

12 gode idéer, som andre kredse har haft succes med!

Forældre er en vigtig samarbejdspartner for en FDF-kreds. Når vi har forældrene godt med, bliver det nemmere at få børnene og de unge til at fortsætte til FDF, og samtidig kan forældre hjælpe med mange praktiske opgaver, som giver lederne mere tid og energi til at planlægge og afholde de gode møder.

Hos nogle kredse kører samarbejdet allerede helt af sig selv, mens andre er udfordrede på at få det sat i gang. Her kommer 12 konkrete idéer som andre kredse har haft succes med.

1. Inviter på familieweekend

Planlæg en weekendtur, hvor forældre og søskende inviteres med. Det giver jer muligheden for at lære hinanden bedre at kende, og samtidig vise hvad FDF er.

2. ”Tag din far med”-mødet

Hold et møde, hvor børnene kan invitere deres fædre med og planlæg en aktivitet, der kræver mange voksenhænder. Det kunne for eksempelvis være at bygge en strandstol. Børnene får en helt særlig oplevelse, viser FDF frem, og lederne får mulighed for at lære forældrene bedre at kende, så det bliver nemmere at spørge, om de ikke lige skal med til den næste arbejdsdag i kredsen eller lignende.

I kan selvfølgelig gøre det samme med mødre, bedsteforældre eller andre voksne i børnenes liv.

3. Hold årlige forældremøder

Inviter forældrene til forældremøde kort efter sæsonopstart. Her kan forældrene høre mere om FDF. I kan for eksempel gennemgå de ture, I skal på i løbet af året, snakke med forældrene om hvilket udstyr, der er godt at anskaffe eller tage særlige temaer som hjemve op. Det er også et godt forum at fortælle om de opgaver, I har brug for hjælp til i kredsen.
For at få mange forældre med, kan I afholde forældremødet, mens børnene alligevel er til FDF. Læs flere gode råd til forældremøder.

4. Gør det uforpligtende at deltage i årsmøde

Hvis I allerede har kandidater til at stille op til bestyrelsen, så skriv det i indkaldelsen til jeres årsmøde. Der skal selvfølgelig stadig være plads til at flere stiller op, men nogle forældre er tilbageholdene med at deltage, hvis de tror, de bliver presset til at være med i bestyrelsen.

5. Inviter til fællesspisning

Inviter forældrene til fællesspisning i forbindelse med et årsmøde, forældremøde eller et andet kredsarrangement. I måltidsfællesskabet kan I møde forældrene helt uforpligtende, og det er nemmere at bede om hjælp, når man har en relation. Det er samtidig nemmere for forældrene at sige ja, når de allerede kender nogen og har nogen, de kan stille spørgsmål hvis de er i tvivl.

6. Del tantetjansen ud

Rigtig mange kredse bruger allerede lejrtanter og onkler til at lave mad og hjælpe til på lejre. Det er oftest en rigtig god oplevelse for både børn, ledere og forældre. Det er desværre ikke alle forældre, der har mulighed for at tage en hel uges ferie, når der skal holdes sommerlejr, men I kan bede dem om at køre ud og hjælpe med madlavning en aften efter arbejde, eller spørge om de vil hjælpe til en enkelt dag.

7. Send årligt en opgaveliste ud

Lav en liste, hvor I konkret beskriver de opgaver, I gerne vil have forældrehjælp til. Forældrene har brug for at vide præcis, hvad de skal og hvor meget tid, det kræver. I kan sende den ud på mail til forældrene, lave den som en onlineformular, eller hænge den op i kredshuset. Bed forældrene om at melde tilbage på, hvad de gerne vil. I behøver ikke give dem muligheden for at vælge det helt fra, så længe der også er små opgaver at vælge.

8. Lav udførlige beskrivelser af forældreopgaver

Hvis I løbende beder forældrene om hjælp til opgaver, så kan det være en rigtig god idé at beskrive opgaverne ned til mindste detalje. Det gør det nemmere for forældrene at sige ja, men det giver også jer den bedste hjælp. Det er ikke alle forældre, der har været en af et foreningsliv før. I kan eksempelvist beskrive præcis, hvor mange æbleskiver der skal købes og varmes til jeres julestue, hvornår de skal være klar og om man også står for oprydningen bagefter.

9. Del små historier og billeder fra jeres mødeaften på de sociale medier

Lav en Facebookgruppe for forældrene - enten samlet eller for hver klasse. Efter hver mødeaften og på lejre, kan I dele små historier og tekster om, hvad I har lavet. Det giver forældrene indblik i FDF, og billederne kan være en god samtalestarter, når børnene skal forklare, hvad de har lavet.

10. Saml informationer på jeres hjemmeside

Lav en fane på jeres hjemmeside, hvor I samler alle de informationer, som forældre har brug for at vide. Her kan I beskrive de opgaver, I har brug for hjælp til, lægge en standardpakkeliste op og linke videre til jeres sæsonplaner. I kan også lægge jeres samværsregler og persondatapolitik i forældrefanen.

11. Lav en Google-kalender til hver klasse

Mange forældre bruger allerede kalendere som automatisk synkroniserer. Det er derfor oplagt at lave en kalender til hver klasse i eksempelvis Google Kalender. Så kommer FDF-arrangementer automatisk med i familieplanlægningen. Læg linket til kalenderen op på jeres hjemmeside.

12. Send en infofolder med forældrene hjem, når de melder barnet ind

På trykkeriet.fdf.dk kan I finde en infofolder til forældre til en FDFer. I den får forældrene indblik i, hvad de kan forvente, når deres barn er meldt ind i FDF, og samtidig, hvad der forventes af dem. I kan tilpasse folderen, redigere i teksten og udskifte billeder, så den passer til jeres kreds. Print en stak ud, og gør det til en vane, at give dem til forældrene sammen med en indmeldelsesblanket, når der kommer nye børn.