Grundreglerne

Der er nogle helt grundlæggende ting i Medlemsservice, som man skal overholde for ikke at opleve det driller

De seks grundregler

 1. Én person kun må have én profil i Medlemsservice
  Altså et menneske må kun være en gang i Medlemsservice.
  Så er vedkommende forældre til 3 børn, sidder i bestyrelsen og er tumlingeleder i en anden kreds, skal alt være tilknyttet den samme profil i Medlemsservice
  Hvis et medlem har været med af 3 omgange skal det hele også ligge på den samme profil
 2. Man kan kun være medlem af FDF i en kreds
  Man kan godt have funktion i flere, men kun medlem ét sted
  I vedtægterne står i §4 stk. 1a: Et medlem kan have tilknytning til flere kredse. Der opkræves kontingent fra landsforbundet af medlemmet én gang uanset antallet af tilknyttede kredse.
  Så der er en kreds der sørger for man er medlem af FDF, men man kan være medlem af flere kredse. Og i alle kredsene kan man have aktive funktioner og betale kontingent.
  Alle kredsene kan få kommunale tilskud for vedkommende
 3. En mailadresse må kun stå et sted i Medlemsservice
  Mailadressen skal stå på den person der ejer mailadresse. Er det mors mail skal den stå på mor.
  Så har lille tumlinge Preben ikke sin egen mailadresse skal feltet ham være tomt.
  Forældrene får mails når der bliver sendt via Medlemsservice og der er hakket af den skal sendes til pårørende
 4. Et mobilnummer må kun stå et sted i Medlemsservice
  Mobilnummeret skal stå på den person der ejer nummeret. Er det mors mobil skal den stå på mor.
  Så har lille tumlinge Preben ikke sin egen mobiltelefon skal feltet ham være tomt.
  Forældrene får SMS når der bliver sendt via Medlemsservice og der er hakket af den skal sendes til pårørende
 5. Medlemsservice sender kontingentfakturaer ud til alle dem der har en aktiv kontrakt
  Det er godt altid at tjekke om kontingentet er korrekt hver gang man melder en ind eller ud af FDF. Medlemsservice gør meget for at hjælpe, men tjek det altid selv. Det er let at rette med det samme, og bliver kun svære når det først er sendt ud
 6. Medlemsservice sender påmindelser til en udsendt faktura er betalt eller krediteret