Julsøfonden - Musik

Regler for tilskud til opstart af nye musikenheder

Tilskuddet ydes til opstart af nye musikenheder som et engangsbeløb til indkøb af musikinstrumenter, samt evt. PA-anlæg og forstærkere, dog ikke til EDB-apparatur.

Ved nye musikenheder forstås nye orkestre, tamburkorps eller rytmiske orkestre, hvor musikken hovedsageligt dyrkes af medlemmer mellem 5 og 18 år, og hvor aktiviteten ikke er en del af kredsens almindelige klassearbejde.

Hvis der er tale om genstart af musikenhed, skal det være mindst 10 år siden, musikenheden sidst fungerede.

Tilskud ydes til projekter på over 20.000 kr.. Tilskuddet kan højst udgøre 50% af anskaffelsessummen efter fradrag af eventuelle offentlige tilskud, og højst være på 20.000 kr. Tilskudsbeløbet kan nedsættes, hvis ansøgningsmængden overstiger de tilskudsmidler, der er til rådighed.

 

Ansøgning

Ansøgning om tilskud indsendes til FDFs forbundskontor på FDF@FDF.dk.

Ved modtagelsen af ansøgningen informeres afsenderen om forventet sagsbehandling. 

Ansøgningen skal skrives som fritekst og komme omkring hvorfor der er et ønske om at starte en ny musikenhed, økonomi, ressourcer, medlemmer, fremtid, erfaring, og øvrige tanker for projektet, der kan være relevante for forbundskontoret at kende.