MobilePay

Mange kredse har aftaler med MobilePay og bruger det i mange sammenhænge

Hav styr på dokumentationen

MobilePay stiller ret strenge krav til foreningen i forhold til at kunne dokumentere hvem I er. Det er dokumenter som:

 • Vedtægter
 • Udfyldt bestyrelsesskema
 • ID dokumenter (gyldigt pas eller kørekort, samt sundhedskort)
  • Hvis bestyrelsen har under 3 medlemmer, skal vi bruge ID på alle
  • Hvis bestyrelsen har mere end 3 medlemmer, skal vi kun bruge ID på formanden for bestyrelsen
 • Evt. udfyldt skema over udenlandske samarbejdspartnere
 • Evt. indsamlingstilladelse
 • Evt. spilletilladelse

Se mere på MobilePays hjemmeside.

Ikke et gratis tilbud mere

Frem til 2021 havde en del kredse glæde af en aftale, hvor man både sparede transaktionsgebyr og det månedlige abonnement på MobilePay MyShop (løsningen med 5- og 6-cifrede numre). Denne ordning har MobilePay afskaffet og fra 1. januar 2021 bliver kredse med MobilePay MyShop derfor opkrævet 49 kr. om måneden samt et gebyr pr. transaktion (startende ved 0,75 kr. pr. stk.).

Kredse kan naturligvis opsige deres aftale med MobilePay, men vil så ikke kunne tage imod betalinger denne vej. Bemærk, at der er indført et oprettelsesgebyr på 999 kr. (hvis kredsen vælger at opsige aftalen, men senere ønsker at bruge MobilePay igen).

Forbundskontoret vil kraftigt fraråde at bruge privat MobilePay i FDF-regi af flere grunde:

 • Det er noget rod at sammenblande forenings- og privatøkonomi, og det er derudover i strid med MobilePays vilkår.
 • Kontingentbetalinger til et privat MobilePaynummer vil ikke blive accepteret i forbindelse med revision (da der ikke er betalt til foreningen), hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for FDF.
 • Bemærk i øvrigt også, at det er ulovligt, at få betaleren til at betale gebyrer til Mobilepay.

Vi har fra Forbundskontorets side gjort hvad vi kunne for på vegne af kredsene at undgå disse gebyrer, men vi ser desværre på den korte bane ikke nogen mulighed for at undgå dem.

MobilePay og lotterier

MobilePay kræver, at hvis der betales for lotterier med MobilePay, skal de have en kopi af spilletilladelsen.

 • I forbindelse med FDF Landslotteri, har landsforbundet indhentet en spilletilladelse. Den ligger tilgængelig på FDF.dk under FDF Landslotteri, når den er modtaget.
  Landsforbundet sender Spilletilladelsen til MobilePay inden Landslotteriet, men det sker, at de også beder om den fra den enkelte kreds.
 • Sælger kredsen andre lotterier, er det den ansvarlige for lotteriet, der skal indhente spiltilladelsen hos Spillemyndigheden.

MobilePay og indsamlinger

Landsforbundet har en indsamlingstilladelse, der lyder:

De indsamlede midler anvendes til fordel for FDFs internationale projekter samt til den almindelige drift og udvikling af FDFs landsforbund og de lokale kredse.

Tilladelsen kræver, at de indsamlede midler kommer via FDFs konto, dette kan gøres på flere måder se FDF.dk, pengene kan godt gives til en lokal kreds.

Se FDFs godkendelse som indsamlingsorganisation her på Indsamlingsnævnets hjemmeside.