Udviklingsopgaver

Bestyrelsen kan frit vælge relevante tiltag for at styrke kredsens videre udvikling. FDF kredse landet over har i de senere år blandt andet gjort sig erfaringer indenfor følgende områder:

- Styrke trivslen blandt lederne i kredsen
- Forbedre faciliteterne for kredsens fysiske rammer
- Forretningsudvikle kredsens samlede økonomi
- Forenkling af kredsens administrative processer
- Skabe synlighed og anerkendelse lokalt via meningsfulde samarbejder
Eksempelvis:
Fastelavnsgudstjener med kirken
Legens dag i nabolaget
Åben skole samarbejde
Invitere børnehaver til kredsaktiviteter
Arrangere byens Sankt Hans
Aktive i borgeralliancer

I kan altid kontakte jeres forbundssekretær for sparring og inspiration