DUFs initiativstøtte

DUF er Dansk ungdoms Fællesråd, og de støtter med Initiativstøtten "nye initiativer i Danmark for og med børn - i og uden for foreningslivet".

Der er tre kritterier, som dit initiativ skal opfylde. Det skal være:

Nyskabende

Initiativet skal være nyt i form og omfang i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver. I må selvfølgelig gerne lade jer inspirere af andres gode ideer. ”Nyt” skal forstås i forhold til, hvad I tidligere har lavet.

Børne- og ungestyret

Initiativstøtten lægger vægt på, at børn og/eller unge er med både til at udvikle, planlægge og gennemføre aktiviteterne. Voksne kan have en igangsættende og vejledende rolle under forløbet.

Frivilligt arbejde

Initiativstøtten lægger vægt på, at frivillige er med til at tage beslutninger, planlægge og udføre aktiviteterne. Under den tematiserede Initiativstøtte gives der under særlige vilkår støtte til løn og honorar.

Du kan læse meget mere om DUFs initiativstøtte nedenfor.