Skabeloner

Kan bruges ifm. årsmødet og konstituering af bestyrelsen

Det er vigtigt at have helt orden i papirarbejdet og dokumentationen omkring kredsens årsmøde og valg til bestyrelsen og konstitueringen af bestyrelsen. Det letter samarbejdet med banker m.fl. 

Husk derfor at få taget tydelige referater af både årsmøder og konstituerende bestyrelsesmøder mv. 

Det er også en god idé udfylde og underskrive et særskilt konstitueringspapir med den samlede bestyrelsesliste, og hvem der er valgt til hvilke poster, som kan være bilag til referatet.

Dette er ikke unødigt bureaukrati, men det letter samarbejdet med blandt andet banker og kommunen, hvis der er orden i papirerne, og alle vigtige beslutninger er dokumenteret i referater eller lignende. Forbundskontoret kan også bede om at se disse dokumenter, hvis der f.eks. skal udskrives en tegningsretsattest mv.

For at dirigenten på årsmødet ikke skal fare vild i processen med at få valgt en kredsbestyrelse på den rigtige måde har vi udarbejdet en kort dirigentmanual, som dirigenten kan støtte sig til ifm. valgene.

Forbundskontoret har udarbejdet nedenstående skabeloner, som bl.a. kan bruges til at dokumentere de vigtig beslutninger. Skabelonerne er i wordformat.