Børneattester i FDF

Der skal være en børneattest på alle voksne i FDF og den indhentes digitalt

I FDF skal der indhentes børneattester på alle personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn.

Børneattest skal indhentes:

 • senest tre uger efter personen har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder
 • straks, hvis personen har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF.

Børneattesten gælder i 3. år.

Dette er beskrevet i Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF § 4 stk. 8 og §7 stk. 8

I Folkeoplysningsloven står at kredsene skal afgive en erklæring til kommunen om, at der er indhentet børneattester på relevante personer for at kunne få tilskud jf. Folkeoplysningsloven.

Hovedbestyrelsen har besluttet at landsforbundet indhenter børneattest på alle medlemmer over 18 år.

Derudover henter landsforbundet på:

 • Medlemmer over 15 år der har en lederrolle på et hold eller en klasse
 • Personer over 15 år der har funktion i Medlemsservice, der giver adgang til medlemsdata.
 • Personer over 15 år med funktionen "Børneattest - Påkrævet"

Børneattesterne vil bliver fornyet hvert 3. år.

Børneattestansvarlig i kredsen

I Medlemsservice er der en funktion, der hedder Børneattestansvarlig. Opgaven for den børneattestansvarlige i kredsen er at:

 • Hjælpe kredsleder/medlemsansvarlig med, at alle medlemmer står korrekt registreret i Medlemsservice (inkl. korrekt fødselsdato)
 • Evt. hjælpe med, at de får indtastet deres CPR-nummer i Medlemsservice
 • Evt. hjælpe med, at de får godkendt anmodningen i deres eBoks

Processen

 1. Der bliver sendt en mail til vedkommende om, at de skal logge på Medlemsservice
 2. Vedkommende, der skal indhentes Børneattest på, vil når de logger på Medlemsservice bliver spurgt om deres CPR-nummer
 3. Forbundskontoret sørger nu for at indhente børneattesten hos Politiet og efterfølgende at registrere det i Medlemsservice

Processen kan gå i stå to steder. Det sker, hvis vedkommende:

 • Ikke indtaster sit CPR-nummer i Medlemsservice
 • Ikke godkender anmodningen i eBoks

I begge situationer vil forbundskontoret rykke vedkommende.

Vejledninger

I Tips og Tricks til Medlemsservice (nr. 20 Børneattester i Medlemsservice) er der hjælp at hente.