Børneattester i FDF

Der skal være en børneattest på alle voksne i FDF og den indhentes digitalt

I FDF skal der indhentes børneattester på alle personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som har mulighed for at opnå kontakt med disse børn.

Børneattest skal indhentes:

 • senest tre uger efter personen har været tilknyttet FDFs arbejde i mere end tre gange på tre måneder
 • straks, hvis personen har direkte kontakt med børn under 15 år, i en sammenhængende periode af mere end fire dages varighed.

Personer, som har noteret domme på børneattesten, kan ikke være medlem af FDF.

Børneattesten gælder i 3. år.

Dette er beskrevet i Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF § 4 stk. 8 og §7 stk. 8

I Folkeoplysningsloven står at kredsene skal afgive en erklæring til kommunen om, at der er indhentet børneattester på relevante personer for at kunne få tilskud jf. Folkeoplysningsloven.

Hovedbestyrelsen har besluttet at landsforbundet indhenter børneattest på alle medlemmer over 18 år.

Derudover henter landsforbundet på:

 • Medlemmer over 15 år der har en lederrolle på et hold eller en klasse
 • Personer over 15 år der har funktion i Medlemsservice, der giver adgang til medlemsdata.
 • Personer over 15 år med funktionen "Børneattest - Påkrævet"

Børneattesterne vil bliver fornyet hvert 3. år.

Børneattestansvarlig
Samme titel, nye opgaver

I Medlemsservice er der en funktion der hedder Børneattestansvarlig og den er migreret med over fra Carla.

I Carla stod man for at indhente børneattester hos Politiet og når der kom svar skulle det registres i Carla.

Fremover er opgaven at:

 • Sikre at alle medlemmer og andre voksne er registret korrekt i Medlemsservice inkl. deres korrekte fødselsdato
 • Evt. hjælpe med at de får indtastet deres CPRnummer i Medlemsservice
 • Evt. hjælpe med at de får godkendt anmodningen i deres eBoks

Processen

 1. Der bliver sendt en mail til vedkommende om at der skal logges på Medlemsservice
 2. Vedkommende der skal indhentes Børneattest på, vil når de logger på Medlemsservice bliver spurgt om deres CPRNummer
 3. Forbundskontoret sørger nu får at indhente Børneattesten hos Politiet og efterfølgende registrer det i Medlemsservice

Der er to steder, hvor processen kan gå i stå, det er hvis vedkommende:

 • Ikke indtaster sit CPRnummer i Medlemsservice
 • Ikke godkender anmodningen i eBoks

I begge situationer vil forbundskontoret rykke vedkommende.

Vejledninger

medlemsservice.nu under Tips og Tricks er nr 20 Børneattester i Medlemsservice god at kigge i