Hvem kan søge

Her kan du læse om kriterierne for at søge

Puljen kan søges af alle FDF-kredse, der ønsker at sende medlemmer på kursus i landsforbundsregi. For at modtage støtte fra uddannelsespuljen er det en forudsætning at kredsens mulige kursus- eller huslejetilskud fra kommunen ikke overstiger 50% af deltagerprisen (fratrukket transportrefusion).

Derudover skal følgende krav være opfyldt:

  • Kredsen har ved seneste frist have bekræftet medlemmer i Medlemsservice.
  • Kredsen har indsendt seneste årsregnskab til forbundskontoret (uploadet i Medlemsservice).
  • Kredsen har ikke ubetalt gæld til landsforbundet.
  • De kursusdeltagere kredsen søger tilskud til, skal have betalt det af landsmødet fastsatte minimumskontingent, som enten skal være registreret i Medlemsservice, eller dokumenteret ved ansøgning.

Ved ansøgningen skal det dokumenteres, at kommunen ikke giver mere end 50% i tilskud til de pågældende medlemmers kursusdeltagelse. Hvis ikke kommunen giver kursustilskud eller huslejerefusion ifm. kurser skal det dokumenteres med link til kommunens tilskudsregler eller lignende.