Måden vi er sammen på...

Som kredsleder er det dit ansvar at sætte fokus på måden, vi er sammen i kredsen på.