Aldersinddeling

Mange kredse i FDF inddeler medlemmerne i nogle grupper, og der findes mange måder at gøre det på

Hvad står der i vedtægterne

I FDFs vedtægter står der i §7 stk. 6a:

Kredsen kan inddele børne- og ungdomsarbejdet efter interesse, alder eller andet, som kredsen finder hensigtsmæssig i det daglige børne- og ungdomsarbejde. 
En aldersopdeling kan være følgende:

  • Numlinge (0-5 år)
  • Puslinge (5-7 år)
  • Tumlinge (7-9 år)
  • Pilte (9-11 år)
  • Væbnere (11-13 år)
  • Seniorvæbnere (13-14 år)
  • Seniorer (15-18 år)

Hvordan tolker forbundskontoret det

I forhold til udsendelse af blade, målgrupper til kurser tolker forbundskontoret vedtægterne som følger:

Sæson 2023-2024

FDF-
Hold

FDF-
Klasse

Årgang

Start-
alder

Slut-
alder

Skole-
klasse

Numlinge 2024 0 5
2023
2022
2021
2020
2019
Puslinge 1. puslinge 2018 5 6
2. puslinge 2017 6 7 Børnehave-
klasse
Tumlinge 1. tumlinge 2016 7 8 1.
2. tumlinge 2015 8 9 2.
Pilte 1. pilte 2014 9 10 3.
2. pilte 2013 10 11 4.
Væbnere 1. væbnere 2012 11 12 5.
2. væbnere 2011 12 13 6.
Senior-
væbnere
1. senior-
væbnere
2010 13 14 7.
2. senior-
væbnere
2009 14 15 8.
Seniorer 1. seniore 2008 15 16 9.
2. seniore 2007 16 17 10.
3. seniore 2006 17 18
4. seniore 2005 18 19
Ledere Fyldt 18 år