Tiltræk flere voksne

At kredsen altid har ledere nok til at løfte de ønskede opgaver er en fælles opgave. Få hjælp til rekruttering her.

FOTO: Emil Amundsen

I FDF er lederen den, der sætter rammerne og skaber indholdet for børnene. Det er den voksne der møder børnene og som er rammesættende for det gode møde. Enhver FDF-kreds har brug for at have gode ledere til kredsens arbejde. Alle FDFs kredse kan bruge flere frivillige, det gælder kredse i alle størrelser, på tværs af landet. Den bedste lederflok er en blanding af mange slags voksne, hvor nogle bidrager med vilde ideer og andre med livserfaring og erfaring med børn. Men naturligvis også med mange andre egenskaber.

Kredslederen, bestyrelsen og alle kredsens ledere bør løbende være opmærksomme på nye lederemner, der kan være med i FDF. Kredslederne koordinerer indsatsten og er tovholder på at klasserne besættes med kvalificerede ledere.

Fire tematikker er centrale når man skal finde nye frivillige og ledere til kredsen:

  • Lederfællesskabet skal være klar til at tage imod nye.
  • Kredsen skal rekruttere fra en position af overskud.
  • Det vigtigt at være konkret om sine behov og beskrive sit behov.
  • At få nye voksne ind kræver aftaler, opfølgning og integrering.

 

Brug fortællingen om jeres kreds og jeres fællesskab

Jeres fortælling kommer ved at sætte ord på, hvad der motiverer jer som individer. I kender bedst selv jeres virkelighed i kredsen og det lokalsamfund, som i er en del af. Ved at bruge formålet og ambitionen ord til at fortælle om, hvad jeres lederflok uge efter uge skaber af oplevelser og initiativer som de får lys i øjenene af.

Fem gode råd når du skal rekruttere en potentiel leder: 

  • Vær tydelig omkring hvad behovet er.
  • Spørg flere gange og sig aldrig nej på andres vegne.
  • Spørg den sidst ankomne hvad der fik dem med.
  • Lav en klar aftalen om fælles forventninger til den første tid.
  • Byd de nye rigtig godt velkommen.

 

Sådan bliver I klogere på jeres behov

Landsforbundet arbejder derfor med en række tiltag, der skal hjælpe kredsene med at blive flere ledere til at løfte opgaverne. Landsforbundet har siden Landsmødet 2016, arbejdet med at sætte fokus på Lederrekruttering i kredsene, under udviklingsmålet ’Fællesskab og Relationer’.

Udfordringerne omkring rekruttering er meget ens i FDFs kredse. Men løsninger I finder, i jeres kreds vil være meget forskellige. Derfor er det godt at I på et ledermøde, sammen finder JERES løsning på udfordringen.

Herunder finder du et link til forskellige værkstøjer som i kan bruge i kredsen. I kredslederhåndbogen finder du et helt kapitel om lederrekruttering.