Medlemskab

Læs om medlemsdefinition og friplads for 0-4 årige medlemmer og flygtningebørn.

FDFs vedtægter siger, at et medlem af FDF er en person, som har betalt mindst kroner 75,- i personligt kontingent til en kreds i FDF.

Her kan du læse mere om FDFs medlemsregistering som blandt andet ligger til grund for FDFs ansøgning om de årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF.

FDF Familie

Fripladser for de 0-4 årige medlemmer i FDF.

FDFs Landsmøde 2018 har vedtaget en kontingentfritagelse for medlemmer af FDF i alderen 0-4 år. 
Dette er gjort for at sikre, at kredsene melder alle medlemmer ind og vi dermed ikke understøtter at der oprettes forskellige medlemstyper i Carla. Medlemmer 0-4 år medvirker også til at øge kredsens adgang til forskellige folkeoplysningstilskud da disse medlemmer er ligestillet med FDFs kernemålgruppe de 5+ årige. 

Praktisk betyder det, at medlemmer af FDF i alderen 0-4 år ikke betaler kontingent til landsforbundet. 

Sådan gør I

Kredsen skal på almindelig vis registrere børnene i medlemssystemet Carla, og I skal som kreds blot sikre jer, at medlemmet betaler 75 kroner i kontingent til kredsen, netop som vedtægterne foreskriver.

Når forbundskontoret hvert kvartal opgør kredsens medlemstal på baggrund af jeres aktuelle medlemsdata i Carla, så fratrækkes jeres registrerede 0-4 årige medlemmer før tilskrivningen af kontingentet sker.