Medlemskab

Læs om medlemsdefinition og friplads for 0-4 årige medlemmer og flygtningebørn.

FDFs vedtægter siger, at et medlem af FDF er en person, som har betalt mindst kroner 75,- i personligt kontingent til en kreds i FDF.

Her kan du læse mere om medlemsbekræftelsen som blandt andet ligger til grund for FDFs ansøgning om de årlige driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF.

FDF Familie

Fripladser for de 0-4 årige medlemmer i FDF.

FDFs Landsmøde 2018 har vedtaget en kontingentfritagelse for medlemmer af FDF i alderen 0-4 år. 
Dette er gjort for at sikre, at kredsene melder alle medlemmer ind og vi dermed ikke understøtter at der oprettes forskellige medlemstyper i Medlemsservice. Medlemmer 0-4 år medvirker også til at øge kredsens adgang til forskellige folkeoplysningstilskud da disse medlemmer er ligestillet med FDFs kernemålgruppe de 5+ årige. 

Praktisk betyder det, at medlemmer af FDF i alderen 0-4 år ikke betaler kontingent til landsforbundet. 

Sådan gør I

Kredsen skal på almindelig vis registrere børnene i Medlemsservice, og I skal som kreds blot sikre jer, at medlemmet betaler 75 kroner i kontingent til kredsen, netop som vedtægterne foreskriver.

Når forbundskontoret hvert kvartal opgør kredsens medlemstal på baggrund af jeres aktuelle medlemsdata i Medlemsservice, så fratrækkes jeres registrerede 0-4 årige medlemmer før tilskrivningen af kontingentet sker.