Forløb i kredsen om engagerede voksne

Vil din kreds deltage i forbundssekretærernes udviklingsforløb om engagerede voksne til kredse i efteråret 2023?

Foto: Amanda Hertz

Kredsundersøgelsen i 2022 viste, at mange kredse gerne vil være flere voksne. Denne indsigt førte til, at FDFs landsmøde i november 2022 vedtog udviklingsmålet Engagerede Voksne med den indledende ordlyd: "Vi vil sammen invitere flere voksne og unge ind i FDFs fællesskab." 

For at støtte kredsenes rekrutteringsarbejde blev der efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe blandt FDFs forbundssekretærer, som over vinteren og foråret har udviklet et forløb, der kan hjælpe kredse med systematisk at engagere flere voksne.

På lederkurset den 21.-23. april prøvede de første kredse kræfter med forløbets tre temaer: tankegang, behovsafklaring og frivilligkoordinering.

Læs mere om modulerne på lederkurset her

Selve forløbet

Forløbet består af mindst tre nedslag, som ses nedenfor. Første og sidste del er møder i kredsen, hvor så mange voksne som muligt skal inviteres til at deltage. For at skabe det bedste momentum i forløbet anbefaler vi, at de tre nedslag afholdes indenfor to måneder. 

Forbundssekretæren kommer på besøg i kredsen. Alle voksne er inviteret.

Forbundssekretæren og kredslederen mødes til et sparringsmøde.

Kredslederen samler op med de andre voksne i kredsen og sætter gang i konkrete tiltag.

Der kan efter behov aftales flere møder eller sparringssamtaler mellem fx kredslederen og forbundssekretæren.

Refleksion og forberedelse

Inden du tilmelder kredsen til forløbet, er der tre spørgsmål, du skal reflektere over. Spørgsmålene er udgangspunkt for modulet, og de skal sikre, at du har tænkt over kredsens behov og gjort dig andre gode overvejelser på forhånd.  

  1. Hvordan kommer det til udtryk, at I har brug for flere voksne i jeres kreds? Er der opgaver i kredsen, som ikke bliver prioriteret grundet manglende hænder? Eller oplever I, at I har svært ved at få tingene til at løbe rundt?
     
  2. Hvilke opgaver mangler I voksne til? Er det hjælp til børnemøderne? Eller de praktiske ting? Har I fx på et ledermøde snakket om, hvilke opgaver I mangler hjælp til?
     
  3. Hvordan plejer I jeres lederfællesskab i kredsen? Har I gjort jer overvejelser omkring, hvordan kredsen tager imod nye voksne?
     

Du kommer ikke til at besvare spørgsmålene ét for ét, men den indledende samtale med forbundssekretæren vil tage udgangspunkt i dem.

Hver forbundssekretær kan tilbyde et begrænset antal forløb, og den endelige udvælgelse af de deltagende kredse sker på baggrund af den indledende samtale.

Når du har gjort dig overvejelser om overstående spørgsmål, og I – gerne i fællesskab – har afstemt jeres behov i kredsen, skal du skrive til kredsteam@FDF.dk.