Folkeoplysningsloven

Sådan fungerer folkeoplysningsloven.

For at kunne godkendes som folkeoplysende forening og dermed modtage tilskud jævnfør folkeoplysningsloven, skal foreningen have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten:

  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
  • Have en bestyrelse.
  • Være demokratisk opbygget.
  • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer.
  • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
  • Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
  • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes.

Hver kommune er forpligtet til at nedsætte et udvalg (folkeoplysningsudvalg), som skal varetage det folkeoplysende område. Udvalgets kompetencer og sammensætning skal fastlægges i kommunens folkeoplysningspolitik, som skal revideres minimum hvert fjerde år. Derudover er kommunen også forpligtet til at inddrage brugerne af folkeoplysende aktiviteter i blandt andet udformningen af egen folkeoplysningspolitik.

FDF-kredse kan finde dokumentation i appendiks til FDFs forbundsvedtægter. 

Du kan læse mere om folkeoplysningsloven på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside