Hvad er en kredsbestyrelse?

Frivillighed og formålsdrevet

En FDF-kreds kan bredt beskrives som et fællesskab hvor formålet og frivilligheden er den gennemgående drivkraft i non-profit arbejdet med at give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

En kredsbestyrelse er det medlemsvalgte organ, der er kredsens øverste og legitime myndighed.

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF har siden sin begyndelse i 1902 været baseret på selvstændigt arbejdende kredse, der har samlet sig i FDFs Landsforbund og forpligtiget sig på det idebestemte formål og de på landsmødet fælles valgte vedtægter. Det betyder, at hver kreds er sin egen forening med egen medlemsvalgte bestyrelse.

Der er derfor kredsbestyrelsen ansvar, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs formål & vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis.

Du kan læse mere i FDFs vedtægter §8 omhandlende Kredsbestyrelsen.