Vejledning til kredsens arbejde med behandling af personoplysninger

På denne side kan du downloade en vejledning samt skabeloner til kredsens arbejde med den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Materialet kan også anvendes af netværk og landsdele, der registrerer og behandler oplysninger om medlemmer og ledere.

Nedenfor kan du downloade en zipfil med følgende dokumenter:

  • Vejledning til kredsens arbejde med behandling af personoplysninger, hvor vi forsøger at forklare de vigtigste regler og begreber og kommer med nogle bud på hvordan I kan komme godt i gang med at arbejde med de nye regler for behandling af personoplysninger
  • Skabelon til den lovpligtige fortegnelse, som er kredsens interne fortegnelse over behandlingsaktiviteter
  • Skabelon til en privatlivspolitik til kredsens hjemmeside, som kan bruges når kredsen ifølge de nye regler, skal oplyse medlemmer og ledere m.fl. Om hvordan deres oplysninger behandles
  • Skabelon til en IT-sikkerheds- og slettepolitik, som er et tillæg til privatlivspolitikken og som kan anvendes i kredsens arbejde med at sikre en korrekt og sikker håndtering af personoplysninger. 

Denne film kan bruges i arbejdet med at gøre FDF-kredsen klar til persondataforordningen/GDPR. Undervejs skal du stoppe filmen, så I sammen kan blive klogere på, hvordan kredsen i dag gemmer og bruger personoplysninger. I arbejdet med persondatafordningen kan filmen ikke stå alene, men suppleres af ovenstående vejledninger og skabeloner.

Sidst i videoen er der et link til en Kahoot-quiz, som I kan bruge til at teste jeres viden om Persondataforordningen. Deltagerne skal bruge en smartphone eller en computer med internetforbindelse for at deltage.