Sociale medier

Retningslinjer i forhold til sociale medier

Generelt så gælder FDFs øvrige samværsregler også de sociale medier. Men som tillæg til disse er nedenstående vedtaget. Retningslinjerne er vedtaget af FDFs hovedbestyrelse 2012. Vi foreslår, at lederne sammen i kredsen laver retningslinjer, der er gældende for jeres kreds.

 • Kontakt må kun etableres af barnet selv. Ledere må ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier.
 • Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF­‐leder også uden for FDF­‐aktiviteter. Det forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.
 • På Facebook anbefales at oprette en FDF-gruppe per klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. 

Afstande bliver kortere

Afstanden mellem mennesker bliver ganske enkelt kortere, når ny teknologi integreres i dagligdagen og FDF-arbejdet. Det er dejligt, men der er også faldgruber. Derfor er det vigtigt, at man som kreds har et fælles standpunkt omkring brugen af sociale medier. På den måde kan man forhåbentlig undgå misforståelser og sammen sende et klart signal til forældre, medledere og omverdenen.     

 

Nye etiske dilemmaer

Når børn og ledere kommer nærmere hinanden via elektronisk kontakt, vil det automatisk også medføre, at de kommer nærmere hinandens privatsfære. Især unge vil have mulighed for at følge med og kontakte den enkelte leder elektronisk. Det er ikke i sig selv et problem, men det kan stille lederen i situation, hvor han skal overveje både sin ”elektroniske opførelse” og etiske integritet. Er det eksempelvis i orden, at seniorerne har adgang til at se sin leders Facebook-billeder? Svarene er ikke lette, og hver situation er forskellig. Lederen er dog, også ved sin elektroniske opførelse, en rollemodel. Det stiller krav til lederen om, at han har overvejet sine handlinger. Endelig giver Facebook brugerne mulighed for at oprette vennelister, som kan gives differentieret adgang til ens profil. 

 

Tag snakken i kredsen

Afsæt tid på et ledermøde eller hold et møde udelukkende angående brugen af sociale medier i kredsen.  Det er vigtigt, at der er god tid til at diskutere materialet, og at alle bliver hørt. I skal alle kunne stå inde for de retningsliner, som bliver fastlagt. Overvej om det giver mest mening at arbejde i små grupper eller hele lederrådet sammen. Husk, at sociale medier også er en gave i forhold til at vise omverdenen, hvad I laver til FDF, og knytte forældrene tættere til kredsen.

 • Lav retningslinjerne sammen i hele lederrådet eller eventuelt sammen med bestyrelsen.
 • Diskuter de forskellige cases i grupper eller plenum og snak om, hvilke regler, der passer til jeres kreds. Skriv dem ned, så ingen er i tvivl om, hvad I har aftalt.
 • Evaluer' løbende. Debatter' grænsetilfælde eller situationer, hvor I er i tvivl om, hvad der er rigtigt på lederrådet.
 • Hold øje med udviklingen på medierne og opdater retningslinjerne, så de passer til virkeligheden og jeres kreds.
 • Find eventuelt en ansvarlig, der har til opgave at holde øje med, at det I har aftalt bliver overholdt, og at retningslinjerne med passende mellemrum tages op til revision. Det kan eventuelt være kredslederen. 

 

Offentliggørelse eller orientering

Det kan være en god ide at overveje, hvordan I vil offentliggøre jeres retningslinjer, når I har lavet dem. Der er flere muligheder for eksempel:

 • Forældre orienteres på mail.
 • Fast information på kredshjemmesiden.
 • Information i kredsens folder til nye forældre. 

 

I må vurdere, hvad der passer bedst til jeres kreds.