Lederfællesskabet

At have fokus på fællesskabet mellem lederne er en kredsleders opgave.

Det er vigtigt, at man som kredsleder tager sig tid til at kigge på lederflokken. Hvordan trives de voksne i kredsen, hvordan er stemningen og hvem arbejder godt sammen? 
Hvis man som kredsleder forsømmer sin lederflok, er der risiko for, at konflikter vokser sig store, eller at den enkelte leder føler sig afkoblet - og voksne er også frivillige i FDF.

Konkret inspiration

Heldigvis er der god hjælp til at arbejde med lederfællesskabet. Det kan være på et almindeligt ledermøde, hvor I tager en samtale med hinanden om jeres bedste FDF-stunder. Det kan ske med udgangspunkt i materialet om fortællingen
I kan også afsætte mere tid på en lederdag og gennemføre "Den hemmelige post" eller Rundt om lederfællesskabet.

At blive set og anerkendt

Lederfællesskab handler ikke kun om fester og gaver til jul. Det handler især om, at lederne føler sig set og værdsat for dem de er, og det de bringer til kredsen. 
Derfor kan det også være en god ide at afholde ledersamtaler, hvor hver enkelt leder får mulighed for en samtale med kredslederen, for eksempel ved sæsonstart, hvor temaet kan være næste sæson og ønsker hertil. 

Du kan fordybe dig mere i ledelse af lederfællesskabet i Kredslederhåndbogen, som har et rigtig godt kapitel om Ledelse af frivillige. Det kan du også hente som podcast. 

Rundt om lederfællesskabet

FDF har udgivet et ledermøde-spil, som netop tager fat i og starter samtale om lederfællesskabet. 
Du kan læse mere om spillet her og bestille spillet hos din lokale forbundssekretær.