Julsøfonden

Julsøfondens formål er at støtte køb og forbedring af ejendomme, både og skibe samt at støtte etableringen af nye musikenheder.
Derudover finansierer Julsøfonden investeringer og afskrivninger på landsforbundets ejendomme.

Julsøfondens formål er at:

  1. Støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde.
  2. Støtte køb og forbedring af både og skibe, som har en størrelse, så de kan anvendes som mødelokale.
  3. Støtte køb af joller og mindre både.
  4. Støtte etableringen af nye musikenheder.
  5. Finansiere investeringer og afskrivninger på landsforbundets ejendomme.

Støtte til ovenstående punkt 1 og 2 ydes som lån til kredse og ejerfællesskaber under landsforbundet samt til selvejende institutioner med samme formål som FDF. 

Støtte til ovenstående punkt 3 og 4 ydes som tilskud til kredse og ejerfællesskaber under landsforbundet samt til selvejende institutioner med samme formål som FDF.

Finansiering jf. ovenstående punkt 5 fremgår af landsforbundets budgetter og regnskaber, der behandles og godkendes af landsmødet.

Hovedbestyrelsen forvalter fondens midler og fastsætter de nærmere regler for deres anvendelse. Det skal i den forbindelse sikres at der til enhver tid er tilstrækkelige disponible midler i Julsøfonden til at støtte kredse og ejerfælleskaber samt selvejende institutioner jf. punkt 1 a-d. 

Sådan gør du

Du kan søge midler fra Julsøfonden inden for tre kategorier: Ejendomme, sejlads eller musik. Klik nedenfor på en af de tre kategorier og læs mere om hvilke forhold og regler, der er gældende for den enkelte kategori.

Lån til køb og forbedring af ejendomme.
 

Tilskud og lån til køb af mindre og store både. 
 

Tilskud til opstart af nye musikenheder.