Fastholdelse af medlemmer

Kredsene skal gennem gode relationer mellem børn og voksne fastholde flere medlemmer i længere tid. 

 

Når først børnene og de unge er stoppet til FDF, er det for sent at fastholde dem. Derfor skal der i fremtiden være større fokus på, hvordan man i kredsen kan forebygge, at børn og unge stopper til FDF gennem gode relationer og kvalitet i klassemøderne. Dette kræver også, at der i kredsen er bedre kendskab til gennemstrømningen af medlemmer og på hvilke aldersgrupper, frafaldet sker. For at styrke arbejdet med at fasholde børn og unge, skal alle kredse have taget del i forskellige former for lederuddannelse med fokus på relationer. Familiearbejdet spreder sig i FDF, og der skal være fokus på, hvordan familiearbejdet bliver en naturlig del af kredsfællesskabet, således at vi fastholder medlemmerne i overgangen fra familiemøderne til klassemøderne. Vi vil sikre, at arbejdet med gode relationer mellem børn og voksne spredes i alle kredse gennem værktøjet "Rundt om relationer" samt anden lederuddannelse. 

Handlinger og materialer

Ny rapport slår fast: Voksne i FDF har en særlig rolle i børns liv

FDF-ledere har en særlig rolle i børns liv konkluderer rapport, der også pege på vigtigheden af, at voksne kan balancere mødet mellem udfordringer og tid til samtale. Det e med til at fastholde børn og unge i FDF.

Lederkursus på Sletten

På FDFs lederkursus 2018 kunne man deltage i et modul omkring fastholdelse. Hvis du ikke var med på modulet, kan du måske hente inspiration i modulets materialer.