Medlemspuljen

Her kan du læse alt du har brug for at vide for at søge - og finde link til ansøgningsskemaet

Puljens midler kommer fra overskuddet ved lukning af FDF-kredse. Dette overskud bruges dels til at starte nye FDF-kredse, og dels kan kredse og landsdele søge midler til arrangementer og initiativer igennem Medlemspuljen. 

Du kan se en oversigt over de kredse, der har fået midler og læse lidt mere om et par af dem her. I FDFs årsrapporter, kan du se hvor mange midler der er i puljen. Du kan herunder bl.a. læse om, hvad Medlemspuljen giver tilskud til, den økonomiske ramme og hvordan midlerne bliver udbetalt. 

Puljens midler udledes Jf. LM2020 og Hovedbestyrelsens anvisninger per marts 2021 og justering per maj 2023, til initiativer der knytter sig til FDFs Udviklingsmål. Der kan alene søges til arrangementer og initiativer som tydeligt understøtte udviklingsmålene for nuværende og seneste landsmødeperiode.

Du kan læse med om udviklingsmålene i linket under.  

Medlemspuljens formål

Medlemspuljen til kredsprojekter støtter initiativer, der medvirker til at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted. 

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af eksisterende FDF-kredse eller landsdele.

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Der kan søges til arrangementer eller initiativer som tydeligt understøtte udviklingsmålene for nuværende og seneste landsmødeperiode.
 • Der kan søges støtte til at dække rimelige og nødvendige udgifter i direkte forbindelse med initiativet eller arrangementet.

Hvad kan vi ikke søge støtte til?

 • Der kan ikke søges til aktiviteter, der tidligere har fået støtte fra medlemspuljen.
 • Der kan ikke søges støtte til aktiviteter der i sig selv skal give overskud.
 • Der kan ikke søges støtte til at dække kontingenter.
 • Der kan ikke søges til ukendte udgifter.
 • Der kan ikke søge som privatperson.

Hvordan får vi midlerne?

 • Ansøger skal udfylde formularen. Her skal det skrive hvordan arrangementet eller initiativet understøtter FDFs Udviklingsmål og hvordan man tænker det spiller ind i den lokale virkelighed.
 • Hvis I får bevilget støtte fra puljen, får kredsen direkte besked pr. mail, der sendes til kontaktpersonen på ansøgningen samt kreds- eller landsdelsleder og kasserer.
 • Der skal ifm. ansøgningen fremsendes et budget for jeres samlede udgifter til initiativet. Der er ikke en grænse. for hvor meget et enkeltstående initiativ kan få i støtte, men som hovedregel kan der gives 10.000 - 15.000 kr. i støtte fra medlemspuljen. (Man må gerne søge mindre).
 • Hvis et initiativ, der har opnået støtte mod forventning, giver overskud modregnes overskuddet i den endelige bevilling.
 • Hvis flere kredse søger sammen, skal den ene kreds stå som økonomisk ansvarlig for ansøgningen og bevillingen.
 • Ansøgningen skal underskrives af kredsens eller landsdelens tegningsberettigede og støtten udbetales til kredsens eller landsdelens bankkonto.
 • Der skal udvises omtanke og sparsommelighed i forbindelse med anvendelse af midlerne.

 

Hvis I har fået støtte, kan I vælge at få dem udbetalt i én eller to rater: 

 • Udbetaling i én rate: Kredsen lægger selv ud og får udbetalt hele bevillingen når der er aflagt endeligt regnskab for initiativet. Hvis initiativet giver overskud for kredsen, modregnes det i den endelige bevilling, uanset om den udbetales i en eller to rater.
 • Udbetaling i 2 rater: 75% af støtten udbetales når initiativet igangsættes og de sidste 25% udbetales når der er indsendt godkendt regnskab.
   

Hvad skal vi gøre når initiativet er slut?

Når I er færdige med aktiviteten, skal I gøre fire ting:

 • I skal skrive en kort historie om den til FDFs hjemmeside. Her skal I fortælle lidt om hvad I har lavet, hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt, hvad I som kreds har fået ud af aktiviteten og hvad andre kredse måske kan lære af jeres erfaringer.
 • I skal sende os et par gode billeder fra aktiviteten, gerne med nogle glade FDFere på. Historien og billedet kommer på FDFs hjemmeside så andre kredse kan blive inspireret og tage ved lære af jeres erfaringer.
 • I skal aflægge regnskab for aktiviteten. Her skal I opgøre jeres samlede udgifter og indtægter til aktiviteten. Regnskabet skal holdes op imod budgettet fra ansøgningen og skal underskrives af kreds-kassereren.
 • I skal gemme kvitteringer og dokumentation for alle udgifterne i tilfælde af at jeres regnskab bliver udtaget til stikprøve.

 

Hvordan søger vi? 

I skal indsende en motiveret ansøgning og et budget for initiativet. Ansøgningen skal indsendes via linket her.

Det kan være at vi har nogle spørgsmål til jer inden ansøgningen kan vurderes endeligt, men ellers gør vi vores bedste for at at I får svar hurtigst muligt. Det er dog altid en god ide at søge i god tid inden I gerne vil gå i gang med aktiviteten. Ansøgningerne behandles hver 2. måned.

 

Brug for vejledning? 

Har kredsen eller landsdelen et ønske om at søge puljen er I velkomne til, at søge råd og vejledning til om hvordan jeres projekt få støtte gennem medlemspuljen. 

 • Skriv gerne en mail eller ring til:

Tlf.: 33 13 68 88 

E-mail: FDF@FDF.dk

 

Initiativer i 2023

FDF Støvring - Kurser i det fri

FDF Stoholm - Genstart af FDF Stoholm

FDF Tommerup St. - Jubilæum og agitationsdag

FDF Herning Nord - Børnezone til Royal Run i Herning