Stor satsning for fremtidens spejderhytter og kredshuse

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.

Foto: Henrik Barfoed Larsen

Om projektet

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels er der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse.

 

En bæredygtig og funktionel hytte

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en bæredygtig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri. Ambitionen er at skabe et bud på fremtidens hytter og kredshuse i mindre skala, hvor hovedformålet er at inspirere til at være aktiv i det fri.

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet er blevet inviteret ind i processen, hvor der er blevet indsamlet gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne.

De mange input har været udgangspunktet for en arkitektkonkurrence, hvor der ud af 62 tegnestuer blev udvalgt fire, der tog udfordringen op og kom med deres bud på fremtidens hytte.

Den 31. marts 2023 blev konkurrencematerialet fra den A.P. Møllerske Støttefond offentliggjort, og de følgende fire, prækvalificerede, tegnestuer bød ind på fremtidens, bæredygtige hytte:

Tegnestuernes forslag blev afleveret anonymt den 15. juni 2023 og af en bedømmelseskomité vurderet ud fra følgende kriterier: Arkitektonisk kvalitet og den nytænkte idé. Opfyldelse af de beskrevne krav og ønsker til funktioner. Bæredygtighed. Samt Bygbarhed ift. præfabrikation of modulbyggeri.

Derudover er det et konkurrenceparameter, at den foreslåede spejderfacilitet er i et prisleje, der gør det muligt at producere flest mulige hytter.

Ønsket er at skabe en ny hytte, som er funktionel, bæredygtig og fremstår som et ikonisk byggeri i mindre skala.

Den nye hytte
Vinderforslaget er lavet af LETH & GORI A/S, med Rønnow Arkitekter A/S og VEGA Landskab. Med Leth & Goris forslag til fremtidens spejderhytte nytænkes den klassiske spejderhytte i både form og funktion. Hytten åbner sig mod omgivelserne, trækker naturen ind og inviterer hyttens brugere til at være udenfor. Hytten, der primært er bygget af træ, er kompakt og rummer de mest nødvendige basisfunktioner for en spejderforening.

Se vinderhytten her

Vinderforslaget vil blive produceret og uddelt til op til 25 lokale foreninger, som bliver udvalgt på baggrund af ansøgninger til fonden. Den lokale forening, som modtager en hytte, skal bidrage med ressourcer i form af f.eks. økonomi, frivillige arbejdstimer, ejerskab og engagement.

Spejdergrupper og FDF-kredse, som er interesserede i at ansøge om en af de nye hytter, kan kontakte projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom sofie.sjoblom@spejderne.dk, for at blive vejledt i ansøgningsprocessen. Der åbnes for ansøgninger fredag den 1. december 2023. Fristen for at ansøge om en af hytterne er søndag 18. februar 2024.

Du kan desuden deltage i et webinar den 28. november kl. 17.00-18.00, hvor der vil blive givet en introduktion til Fremtidens Spejderhytte, og hvor ansøgningsprocessen vil blive gennemgået. Du kan tilmelde dig via dette link.

Læs hele konkurrenceprogrammet her

Få svar på de lokale foreningers oftest stillede spørgsmål om projektet her


Renoveringspulje til bæredygtig renovering

Kan søges af lokalforeninger fra spejderne eller FDF til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder

Ansøgere er lokalforeninger, som ejer en spejderhytte/kredshus på enten egen eller kommunal grund.

Puljen administreres af Den A.P. Møllerske Støttefond, og ansøgninger sendes via et særligt ansøgningsskema, som er tilgængeligt fra Fondens hjemmeside fra 9. januar 2023. Der vil være to ansøgningsrunder til Fonden. Første runde er afsluttet, og anden ansøgningsrunde er fra 23. juni til 17. september 2023. Læs mere her.

Alle ansøgninger vurderes af Fonden, og eventuelle bevillinger bliver meddelt af Fonden direkte til ansøgeren.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om renoveringspuljen her.

 

Mere information

Spejderne og FDF vil løbende informere på sociale medier m.v. om projektets udvikling og ansøgningsfrister.

Send en mail til ida.rasmussen@spejderne.dk, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om renoveringspuljen eller om fremtidens bæredygtige spejderhytter og kredshuse.

 

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt- Drenge og Pige-Forbund, FDF.