Forkøbsret

I følge FDFs vedtægter § 11, skal der på fast ejendom, der ejes af kredse, netværk, ejerfællesskaber eller selvejende institutioner tinglyses en deklaration, der giver landsforbundet forkøbsret. Det betyder med mere almindelige ord, at hvis en kreds sælger eksempelvis en lejrhytte, så skal landsforbundet tilbydes af købe ejendommen til samme pris og på samme vilkår, som kunne opnås ved salg til anden side.

Kontakt forbundskontoret for hjælp til at få tinglyst en forkøbsret.