Udbetaling til kredsene

De penge kredsene modtager via Medlemsservice, skal lige forbi forbundskontoret

Når kredsene modtager kontingent eller betaling for arrangementer vi Medlemsservice, bliver pengene sat ind på en konto hos Landsforbundet.

En gang om ugen vil Forbundskontoret overfører pengene til kredsens konto. Dette sker normalt onsdag. Det kan skubbes til torsdag ved sygdom.

I Medlemsservice under:

  • Regnskaber
  • Betalinger
  • Betalingstransaktioner

Findes en oversigt hvor det tydeligt fremgår hvilke betalinger der er udbetalt hvilken dato.

I forhold til kontingent betalinger ved årsskift, er den afgørende hvornår pengene er registret i Medlemsservice. Hvornår kredsen så ham dem på deres konto er ikke vigtigt i forhold til DUF tilskud.

I forbindelse med ferie og helligdage vil der være onsdage der bliver sprunget over.

Er der onsdag hvor vi ikke overfører vil vi noterer det her: