Du hæfter ikke personligt

Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter ikke personligt for kredsens økonomiske forpligtelser.

Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter ikke personligt for kredsens økonomiske forpligtelser, medmindre man har kautioneret for eksempel for et lån. En sådan kaution må frarådes. Hvis ikke kredsens formue og drift giver tilstrækkelig sikkerhed for et ønsket lån, er kredsen nok bedst tjent med ikke at optage lånet. Og i hvert fald gælder det, at den, der kautionerer for et lån til kredsen, må være indstillet på og have råd til at miste det kautionerede beløb, hvis kredsen ikke kan opfylde sine forpligtelser. Dette kan krav kan også gøres gældende lang tid efter, at det kautionerende bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen.