Returnering

Sådan gør I ved returnering af lodsedler.

De lodsedler som kredsen ikke sælger skal sendes retur til FDFs Forbundskontor. Vi anbefaler, at kredsen sender returlodsedlerne som pakke. Det er hurtigere og mere sikkert end et brev. Returlodsedlerne skal være FDFs Forbundskontor i hænde senest onsdag d. 10. november 2021. Pakken skal sendes til nedenstående adresse.

FDFs Forbundskontor
Rysensteensgade 3
1564 København V  

 
Vi anbefaler at I sender lodsedlerne retur hurtigst muligt efter at I har stoppet salget i jeres kreds. På den måde sikrer I at vi modtager lodsedlerne inden fristen onsdag d. 10. november 2021. 

Returnering af usolgte lodsedler sker for kredsens regning. 

Kredsen skal vedlægge en udfyldt returseddel sammen med lodsedlerne, for at vi kan registrere dem som returneret. Vær desuden opmærksom på at organisere lodsedlerne, så der skal bruges mindst mulig tid på optælling. Sorter gerne lodsedler i henholdsvis ubrudte blokke og løse lodsedler, når du pakker dem. Vi anbefaler at I gemme en kvittering for afsendelsen samt et billede af retursedlen.