Returnering

Sådan gør du ved returnering af lodsedler.

Hvis I kan se, at kredsen ikke vil få solgt alle de tilsendte lodsedler, må de meget gerne returneres til 55°NORD løbende, så andre kredse evt. kan få glæde af dem.

Vi anbefaler, at kredsen sender evt. returlodder til 55°NORD som pakke. Det er hurtigere og mere sikkert end et brev. Returlodder skal være 55°NORD i
hænde senest onsdag d. 18. november 2020, så husk at få dem sendt i god tid.

Returnering af usolgte lodsedler sker for kredsens regning. Vi har lavet en aftale med 55°NORD, så der er mulighed for at anvende deres forudbetalte returlabels for nem returnering af lodder. Anvendes en returlabel, vil kredsen efterfølgende blive opkrævet kr. 68,- for returporto sammen med opkrævning for lodsedlerne 

Du skal vedlægge en udfyldt returseddel (med kredsnr., kredsnavn, kontaktperson og antal lodder) sammen med lodsedlerne, for at vi kan registrere dem som returneret. Vær desuden opmærksom på at organisere lodsedlerne, så der skal bruges mindst mulig tid på optælling. Sorter gerne lodsedler i hhv. ubrudte blokke og løse lodsedler, når du pakker dem.

Hent returseddel til brug for returnering af usolgte lodsedler: