Returnering

Sådan gør I ved returnering af lodsedler.

Returnering af de lodsedler, som I ikke får solgt i kredsen kan ske på to måder. Enten kan I aflevere dem til FDFs Landsmøde i weekenden d. 18.-20. november 2022 eller I kan sende dem med erhvervspost til FDFs Forbundskontor. Bemærk at deadline for returnering af usolgte lodsedler er mandag d. 21. november 2022. 

 

Returnering til FDFs Landsmøde

Nærmere info følger inden Landsmødet.  

 

Returnering til FDFs forbundskontor (erhvervspost)

Vi anbefaler, at kredsen sender returlodsedlerne som pakke. Det er hurtigere og mere sikkert end et brev. Bemærk at pakken skal sendes som erhvervspost. Returlodsedlerne skal være FDFs Forbundskontor i hænde senest mandag d. 21. november 2022. Pakken skal sendes til nedenstående adresse. Det er vigtigt at I pakker lodsedlerne forsvarlig ind. Hvis pakken går i stykker kan det resultere i forsinkelse, herunder at returlodsedlerne ikke når frem inden deadline. 

FDFs Forbundskontor
Rysensteensgade 3
1564 København V  

 
Vi anbefaler at I sender lodsedlerne retur hurtigst muligt efter at I har stoppet salget i jeres kreds. På den måde sikrer I at vi modtager lodsedlerne inden fristen mandag d. 21. november 2022.  

Returnering af usolgte lodsedler sker for kredsens regning. 

Kredsen skal vedlægge en udfyldt returseddel sammen med lodsedlerne, for at vi kan registrere dem som returneret. Vær desuden opmærksom på at organisere lodsedlerne, så der skal bruges mindst mulig tid på optælling. Sorter gerne lodsedler i henholdsvis ubrudte blokke og løse lodsedler, når du pakker dem. Vi anbefaler at I gemme en kvittering for afsendelsen samt et billede af retursedlen.