Vedtægterne

Kredsledelsens opgaver er beskrevet i FDFs vedtægter. 

 

En kredsledelses opgaver kan være meget forskellige fra kreds til kreds. Men der er nogle ting, som ifølge FDFs vedtægter ligger på kredsledelsens bord og derfor bør gælde for alle kredse. 
Det er kredslederen/kredsledelsens ansvar:

1. at den enkelte leder hjælpes med råd og vejledning, så arbejdet med børn og unge i FDF foregår i overensstemmelse med formålet, ambitionen og kredsens samværsregler, samt Landsforbundets vedtægter i øvrigt. 

- at lederne tilbydes relevant lederuddannelse gennem oplæring og kurser.

2. at de enkelte klasser/aldersgrupper besættes med kvalificerede ledere.

3. at der skabes rammer for et inkluderende og attraktivt lederfællesskab.

4. at sikre medlemmerne og landsforbund indsigt i kredsens administration

- at kredsens bestyrelse holdes informeret om alle forhold, der øver væsentlig indflydelse på kredsens daglige arbejde. 

- at der en gang årligt gives indsigt i kredsens budget og regnskab for ledermødet. 

- at kredsens medlemmer er er registreret og ajourført i FDFs medlemssystem, der administreres af Landsforbundet. 

- at lede og styrke kredsens udvikling med øje for inddragelse og uddelegering.

- at tage ansvar for at landsmødets udviklingsbeslutninger og medlemmernes ideer veksles til meningsfulde initiativer og samrbejder i kredsen.