Administration af kredsen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Medlemmer og økonomi
- Ajourfør medlemslisten i Carla og indberet til landsforbundet inden 15 jan.
- Opkræv medlemskontingent løbende
- Udarbejd årsregnskab til kredsens årsmøde og indsend det inden 15 marts til landsforbundet

Foreningsdemokrati
- Afhold årsmøde årligt
- Konstituer bestyrelsen og fordel rollerne/opgaverne
- Udarbejd forretningsorden(spilleregler) for bestyrelsens arbejdsform
- Før en beslutningsprotokol på bestyrelsesmøderne
- Afhold kredsledervalg hvert andet år

Forebyggelse
- Udpeg børneattestansvarlig og indhent børneattester
- Vedtag i samspil med lederne kredsens samværspolitik årligt


Hvis du ønsker sparring og inspiration er du velkommen til at kontakte FDF Forbundskontor på mail FDF@fdf.dk